Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Delegarea gestiunii prin concesiune a serviciului de transport deseuri menajere de la punctele de colectare din judetul Braila si depozitarea acestora la depozitul ecologic Muchea (Concesionare)


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
537.516 RON

Castigatorul Licitatiei: SC RECORWOOD SRL
Anunt de atribuire numarul 139196/13.08.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara "ECO DUNAREA" Braila
Adresa postala: Soseaua Buzaului nr.3A - corp 2, Localitatea: Braila, Cod postal: 810303, Romania, Punct(e) de contact: Vivi Mihaela Maidanscaia, Tel. +40 239616060, Email: [email protected], Fax: +40 239616060, Adresa internet (URL): www.ecodunareabraila.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Persoana juridica de drept privat cu statut de utilitate publica
Activitate (activitati)
Altele: Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Delegarea gestiuniiprin concesiune a serviciului de transport deseuri menajerede la punctele de colectare din judetul Braila si depozitarea acestora la depozitul ecologic Muchea
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
16 - Servicii de eliminare a deseurilor menajere si a apelor menajere; servicii de igienizare si servicii similare
Locul principal de prestare: Punctelede colectare din judetul Braila - Comunele: Baraganul, Ciresu, Jirlau, Maxineni, Movila Miresii, Surdila Gaiseanca, Sutesti, Traian, Tufesti
Codul NUTS: RO221 - Braila
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Contractul va asigura prestarea continua a serviciului de transportdeseuri menajerede la punctele de colectare din judetul Braila si depozitarea acestora la depozitul ecologic Muchea, pe o durata de 3 ani si va include urmatoarele activitati din cadrul serviciului de salubrizare: a. transportul deseurilor comunale menajere de la punctele de colectare la depozitb. dezinfectarea mijloacelorde transport si a containerelorc. pastrarea curateniei la punctele de colectared. depozitarea deseurilor menajere la Depozitul ecologic Muchea, judetul Braila
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
90512000-9 - Servicii de transport de deseuri menajere (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
537, 516RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 390/287 Denumirea: Delegarea serviciului de transport deseuri menajere si depozitare la depozitul Muchea
V.1) Data atribuirii contractului 17.06.2013
V.2) Numarul de oferte primite 5
Numarul de oferte admisibile 3
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC RECORWOOD SRL
Adresa postala: Strada Anghel Saligny nr.24, Administratia Zonei Libere, Camera 301, etaj3, judetul Braila, Localitatea: Braila, Cod postal: 817090, Romania, Tel. +4 0239616022, Email: [email protected], Fax: +4 0239616022
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 836766.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 537516.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
In cazul in care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, comisia de evaluare va solicita noi propuneri financiare in plic inchis, contractul fiind atribuit ofertantului a carei noua propunere financiara are pretul cel mai scazut. In solicitare se va indica locul, data si ora la care se vor deschide noile propuneri financiare, precum si persoanele autorizate sa asiste la deschidere.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara ?ECO DUNAREA? Braila
Adresa postala: Soseaua Buzaului nr.3A - corp 2, Localitatea: Braila, Cod postal: 810303, Romania, Tel. +4 023961660, Email: [email protected], Fax: +4 023961660, Adresa internet (URL): www.ecodunareabraila.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
13.08.2013 12:38
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer