Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Delegarea gestiunii prin concesionare a activitatii de sortare a deseurilor municiale si de compostare a deseurilor biodegradabile in orasul Valea lui Mihai, judetul Bihor (Concesionare)


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
228.000 RON

Castigatorul Licitatiei: A.S.A. SERVICII ECOLOGICE S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 142732/12.12.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
ORASUL VALEA LUI MIHAI
Adresa postala: Str. Calea Revolutiei nr.2, Localitatea: Valea lui Mihai, Cod postal: 415700, Romania, Punct(e) de contact: ZOLTAN LORAND OLAH, Tel. +40 259355216, Email: [email protected], Fax: +40 259355933, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Delegarea gestiunii prin concesionare a activitatii de sortare a deseurilor municiale si de compostare a deseurilor biodegradabile in orasul Valea lui Mihai, judetul Bihor
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
16 - Servicii de eliminare a deseurilor menajere si a apelor menajere; servicii de igienizare si servicii similare
Locul principal de prestare: Valea lui Mihai judetul Bihor
Codul NUTS: RO111 - Bihor
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Sortarea deseurilor, inclusiv colectarea deseurilor reciclabile, organizarea prelucrarii, neutralizarii si valorificarii materiale si energetice a deseurilor (compostarea deseurilor biodegradabile) inclusiv colectarea deseurilor biodegradabile
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
90514000-3 - Servicii de reciclare a deseurilor menajere (Rev.2)
77120000-7-Servicii de compostare (Rev.2)
90511000-2-Servicii de colectare a deseurilor menajere (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
228, 000RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 4392 Denumirea: delegare a gestiunii privind concesionarea activitatii de sortare a deseurilor municipale si de comp
V.1) Data atribuirii contractului 10.12.2013
V.2) Numarul de oferte primite 2
Numarul de oferte admisibile 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
A.S.A. SERVICII ECOLOGICE S.R.L.
Adresa postala: Zona Cet, Soseaua de Nord FN, Localitatea: Arad, Cod postal: 310580, Romania, Tel. 0740164934, Email: [email protected], Fax: 0741718688, Adresa internet (URL): www.interlegal.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 3800.00 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de luni: 60
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
In cazul in care se constata ca sunt 2 sau mai multe oferte clasate pe primul loc care obtin puncteje egale dintre acestea va fii castigator care are punctajul cel mai mare la criteriul de selectie "nivelul redeventei".Daca si la "nivelul redeventei" sunt puntaje egale autoritatea contractanta va solicita respectivilor ofertanti, pentru departajare, o noua propunere financiara in plic inchis, caz in care contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are punctajul cel mai mare.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Biroul Achizitii Publice
Adresa postala: Calea Revolutiei nr.2, Localitatea: VALEA LUI MIHAI, Cod postal: 415700, Romania, Tel. +40 259355216, Email: [email protected], Fax: +40 259355933, Adresa internet (URL): www.valealuimihai.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
12.12.2013 14:39
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer