Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - DELEGAREA GESTIUNII PRIN CONCESIONARE A SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC IN COMUNA HALMAGIU


Concesionare numarul 640/06.11.2008
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Comuna Halmagiu (Primaria Comunei Halmagiu)
Adresa postala: Str. Primariei, Nr. 9, Jud. Arad, Localitatea: Halmagiu, Cod postal: 317160, Romania, Punct(e) de contact: Adrian Toca, Tel.0744.621.993, Email: [email protected], Fax: 0257.319.244, Adresa internet (URL): http: //www.primariahalmagiu.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI DE CONCESIONARE
II.1) Descrierea concesionarii
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de concesionare de autoritatea contractanta
DELEGAREA GESTIUNII PRIN CONCESIONARE A SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC IN COMUNA HALMAGIU
II.1.2) Tipul contractului de concesionare si locul de executare a lucrarilor
Lucrari
Proiectare si executare
Locul principal de executare: COMUNA HALMAGIU, JUDETUL ARAD
II.1.3) Descrierea succinta a contractului de concesionare
MODERNIZARE, EXTINDERE SIST. ILUMNIAT RUTIER SI ORNAMENTALREALIZARE ILUMINAT FESTIV, ARHITECTURALREABILITARE SIST. ILUMINAT INSTIT. INVATAMANTINTRETINERE SIST. ILUMINAT PUBLIC
II.1.4) Vocabularul comun privind achizitiile (CPV)
45310000-3 - Lucrari de instalatii electrice (Rev.2)
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului de concesionare
II.2.1) Cantitatea sau domeniul global (incluzand, dupa caz, loturile si optiunile)
CONFORM CAIET DE SRCINI
Intervalul: intre: 250, 000si300, 000 Moneda: EUR
II.2.2) Procentul minim de lucrari care urmeaza sa fie atribuite unor terti
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii de participare
III.1.1) Informatii privind situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
FORMULAR 12A ELIGIBILITATEAFORMULAR 12B NEINCADRAREA ART181 DIN OUG34/2006CERTIFICAT ATESTARE FISCALACERTIFICAT DE INREGISTRARECERTIFICAT CONSATATATOR EMIS DE ONRC CF. COD CPVATESTARE PROFESIONALA
III.1.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
BILANT LA 31.12.2007CIFRA MADIE AFACERI ULTIMII TREI ANI >15MIL EURO
III.1.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
FORMULAR 12F LUCRARI EXECUTATE TREI ANIRECOMANDARI BENEFICIARI SI CONTRACTEFORMULAR 12H DOTARI SI UTILAJAFORMULAR 12I PERSONAL SI CADRE COND.CERTIF. ATESTARE CAPITOTALATESTAT ANRELICENTA ANRSCCERTIF. SR EN ISO-9001:2001
Sectiunea IV: PROCEDURA
IV.1) Criterii de atribuire
CEA MAI AVANTAJOASA OFERTA TEHNICO-ECONOMICA
IV.2) Informatii administrative
IV.2.1) Numarul de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.2.2) Termenul limita pentru depunerea candidaturilor
Data: 22.12.2008 Ora: 12:00
IV.2.3) Limba sau limbile in care pot fi redactate candidaturile
Romana
Altele
LICITATIA DESCHISA VA AVEA LOC IN DATA DE 29.12.2008 ORA 13.00
Sectiunea VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul face parte dintr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Informatii suplimentare
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Organismul compentent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenele de introducere a recursurilor:
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind introducerea unui recurs
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
06.11.2008 10:27
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer