Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Delegarea gestiunii prin concesionarea serviciului de iluminat public in municipiul Lupeni


Concesionare numarul 251/22.10.2007
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Municipiul Lupeni
Adresa postala: Revolutiei nr. 2, Localitatea: Lupeni, Cod postal: 335600, Romania, Punct(e) de contact: Cristofor Alin Condoiu, Tel.0254560504, In atentia: Doamnei Eva Brisc, Email: [email protected], Fax: 0254560515, Adresa internet (URL): www.lupeni.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI DE CONCESIONARE
II.1) Descrierea concesionarii
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de concesionare de autoritatea contractanta
Delegarea gestiunii prin concesionarea serviciului de iluminat public in municipiul Lupeni
II.1.2) Tipul contractului de concesionare si locul de executare a lucrarilor
Servicii
27 - Alte servicii
Locul principal de prestare: municipiul Lupeni
II.1.3) Descrierea succinta a contractului de concesionare
se va delega gestiunea SIP constand in activitatile de operare propriu-zise: gestiune, administrare, exploatare, intretinere precum si activitatile de pregatire, finantare si realizare a investitiilor din infrastructura aferenta serviciului de iluminat
II.1.4) Vocabularul comun privind achizitiile (CPV)
50232100-1 - Servicii de intretinere a iluminatului public (Rev.1)
31527100-7-Iluminat stradal (Rev.1)
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului de concesionare
II.2.1) Cantitatea sau domeniul global (incluzand, dupa caz, loturile si optiunile)
Cantitatile si lucrarile prevazute in documentatie
Valoarea estimata fara TVA: 850, 000 Moneda: EUR
II.2.2) Procentul minim de lucrari care urmeaza sa fie atribuite unor terti
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii de participare
III.1.1) Informatii privind situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
declaratie de eligibilitate conform documentatiei, certificat emis de ORC, CUI, statut, certificat de atestare a calitatii produselor , atestat eliberat de ANRE , certificat de absolvire a minim 2 cursuri de Luminotehnica, certificat al sistemului de managament al calitatii conform ISO 9001 sau echivalent, certificat al sistemului de managament al mediului conform ISO 14001 sau echivalent, bilant contabil vizat si inregistrat de organele fiscale
III.1.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
se completeaza formularul 2 din documentatie , certificate constatatoare privind indeplinirea obligatilor de plata a impozitelor si taxelor catre stat, inclusiv cele locale precum si a contributiei pentru asigurarile sociale de stat( nu se accepta reesalonari de plata), cifra de afaceri medie in ultimii 3 ani sa fie de minim 10 mil.RON, garantia de participare 10.000 lei, taxa documentatie 500 lei
III.1.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
form.4 din doc., dovada derularii in ultimii 3 ani a 5 contr.similare avand val. cumulata 35 mil.RON, si a 5 contr.de executare de lucrari de instalatii electrice cu val.cumulata de 1, 5 mil.RON, 5 rec.de la beneficiari din SEN similare, decl. privind dotarile, utilajele, ech.tehnic, mijl.de transport, laboratoare si alte mijloace fixe, personalul angajat, obligatii contractuale in desfasurare
Sectiunea IV: PROCEDURA
IV.1) Criterii de atribuire
oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere tehnico-economic - Val. investitii - 60 p, studiu eficienta- 25 p, durata de executie - 5 p, redeventa - 10p
IV.2) Informatii administrative
IV.2.1) Numarul de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.2.2) Termenul limita pentru depunerea candidaturilor
Data: 18.12.2007 Ora: 09:00
IV.2.3) Limba sau limbile in care pot fi redactate candidaturile
Romana
Sectiunea VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul face parte dintr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Informatii suplimentare
Licitatia va avea loc in data de 18.12.2007, ora 10 la sediul Primariei municipiului Lupeni. Durata contractului 10 ani.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Tribunalul Hunedoara
Adresa postala: str. 1 Decembrie nr. 35, Localitatea: Deva, Cod postal: 330190, Romania
Organismul compentent pentru procedurile de mediere
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: str. Stavropoles, nr. 6, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.0213104641, Email: [email protected], Fax: 02131004642, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenele de introducere a recursurilor: Precizari privind termenele de introducere a recursurilor: Deciziile pot fi atacate cu plangere la Curtea de Apel Alba Iulia, sectia contencios administrativ, in termen de 10 zile de la comunicare
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind introducerea unui recurs
Primaria municipiului Lupeni - Oficiul Juridic
Adresa postala: str. Revolutiei, nr.2, Localitatea: Lupeni, Cod postal: 335600, Romania, Tel.0254560504, Email: [email protected], Fax: 0254560515, Adresa internet (URL): www.lupeni.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
17.10.2007 13:06
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer