Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Delegarea gestiunii prin concesionarea serviciului de salubrizare a comunei Livezile


Concesionare numarul 1696/20.08.2010
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMUNA LIVEZILE (PRIMARIA LIVEZILE)
Adresa postala:  Livezile, nr.151, judetul Timis, Localitatea:  Livezile, Cod postal:  307012, Romania, Punct(e) de contact:  DANIEL LUNGU, Tel. 0256/415949, Email:  [email protected]
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI DE CONCESIONARE
II.1) Descrierea concesionarii
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de concesionare de autoritatea contractanta
Delegarea gestiunii prin concesionarea serviciului de salubrizare a comunei Livezile
II.1.2) Tipul contractului de concesionare si locul de executare a lucrarilor
Servicii
16 - Servicii de eliminare a deseurilor si a apelor uzate; salubrizare si servicii similare
Locul principal de prestare: Comuna Livezile , localitatile Livezile si Dolat
Codul NUTS: RO424 - Timis
II.1.3) Descrierea succinta a contractului de concesionare
Delegarea gestiuni serviciului de salubrizare a Comunei Livezile , conform documentatiei de atribuire
II.1.4) Vocabularul comun privind achizitiile (CPV)
90511000-2 - Servicii de colectare a deseurilor menajere (Rev.2)
90511100-3-Servicii de colectare a deseurilor urbane solide (Rev.2)
90511200-4-Servicii de colectare a gunoiului menajer (Rev.2)
90512000-9-Servicii de transport de deseuri menajere (Rev.2)
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului de concesionare
II.2.1) Cantitatea sau domeniul global (incluzand, dupa caz, loturile si optiunile)
470tone/an , detalii in caietul de sarcini
Intervalul: intre: 200, 000si310, 000 Moneda: RON
II.2.2) Procentul minim de lucrari care urmeaza sa fie atribuite unor terti
conform caietului de sarcini
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii de participare
III.1.1) Informatii privind situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
conform fisei de date
III.1.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
conform fisei de date
III.1.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
conform fisei de date
Sectiunea IV: PROCEDURA
IV.1) Criterii de atribuire
Cea mai avantajoasa oferta din punct de vedere economic.-pretul- nivelul redeventei- contracte similare in derulare
IV.2) Informatii administrative
IV.2.1) Numarul de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
1
IV.2.2) Termenul limita pentru depunerea candidaturilor
Data: 14.09.2010 Ora: 10:00
IV.2.3) Limba sau limbile in care pot fi redactate candidaturile
Romana
IV.3) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
Sectiunea VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul face parte dintr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.2) Informatii suplimentare
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
CONSILIUL NATIONAL DE SOLUTIONARE A CONTESTATIILOR
Adresa postala:  STR. Stavropoleos, nr.6, Localitatea:  BUCURESTI, Cod postal:  030084, Romania, Tel. 021/3104642, Email:  [email protected], Fax:  021/3104641
Organismul compentent pentru procedurile de mediere
Tribunalul Timis
Adresa postala:  P-ta Tepes Voda, nr.2, Localitatea:  Timisoara, Cod postal:  300055, Romania, Tel. 0256/498054, Email:  [email protected], Fax:  0256/200040
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenele de introducere a recursurilor: in conformitate cu prevederile O.U.G 34/2006 republicata
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind introducerea unui recurs
serviciul juridic al autoritati contractante
Adresa postala:  Livezilenr.191, Localitatea:  Livezile, Cod postal:  307012, Romania, Tel. 0256/415943, Email:  [email protected], Fax:  0256/415943
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
20.08.2010 14:29
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer