Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Delegarea gestiunii serviciilor de deretizare, dezinsectie, dezinfectie si tratamente fitosanitare prin concesiune in Municipiul Brasov (Concesionare)


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
12.580.645 RON

Castigatorul Licitatiei: CORAL IMPEX S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 142262/29.11.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
MUNICIPIUL BRASOV
Adresa postala: BD. EROILOR NR.8, Localitatea: Brasov, Cod postal: 500007, Romania, Punct(e) de contact: Serviciul Achizitii Publice, Tel. +40 268416550/128/124, In atentia: Marilena Petcu, Email: [email protected], [email protected], [email protected], Fax: +40 268473001, Adresa internet (URL): http: //www.brasovcity.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Delegarea gestiunii serviciilor de deretizare, dezinsectie, dezinfectie si tratamente fitosanitare prin concesiune in Municipiul Brasov
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
16 - Servicii de eliminare a deseurilor menajere si a apelor menajere; servicii de igienizare si servicii similare
Locul principal de prestare: Municipiul Brasov
Codul NUTS: RO122 - Brasov
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Conform caietului de sarcini se vor aplica tratamente de dezinsectie, dezinfectie pe suprafetele urmatoarele : -la un numar estimativ de 130 cladiri ale institutiilor finantate de la bugetul local, de invatamant, cultura, sportive si sanitare cu o suprafata de aproximativ 1.500.000 mp pentru dezinsectie si dezinfectie, iar pentru activitatea de deratizare aproximativ 600.500 mp ;
-la un numar de aproximativ2500 blocuri ? condominii (cu aproximativ 3800 scari), 12000 case, -canale ale retelelor de alimentare cu apa - canalizare- aproximativ- 480.000 mp , termoficare-aproximativ 220.000 mp ;
-pe o suprafata de aproximativ 9.365.000. mp, reprezentand suprafetele parcurilor, cimitirelor, spatiilor verzi, suprafete carosabile, piete, maluri de lac, si altele; tratamentele fitosanitare se vor aplica la un numar estimativ de 8800 buc arbori si a aproximativ 2.800 mp de plantatii de trandafiri, situati pe raza municipiului Brasov, deservind o populatie de aproximativ 227.961 persoane
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
90923000-3 - Servicii de deratizare (Rev.2)
90921000-9-Servicii de dezinfectie si de dezinsectie (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
12, 580, 645RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
- criteriile mentionate in continuare
- criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a participa la negociere sau in documentul descriptiv
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2013/S135-233716din13.07.2013
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 236 Denumirea: Delegarea gestiunii serviciilor de deretizare, dezinsectie, dezinfectie si tratamente fitosanitare p
V.1) Data atribuirii contractului 18.11.2013
V.2) Numarul de oferte primite 2
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
CORAL IMPEX S.R.L.
Adresa postala: STR. PENES CURCANU, NR. 8, BLOC 151C, AP. 10, Localitatea: Ploiesti, Cod postal: 100510, Romania, Tel. 0244-517610, Email: [email protected], Fax: 0244-517610, Adresa internet (URL): www.coralimpex.ro
WASVAL S.R.L.
Adresa postala: str. I. C. Bratianu, nr.8A, et.2, ap.5, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700036, Romania, Tel. 0722583533; 0232254328, Email: [email protected], Fax: 0232254328
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 12580645.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 12580645.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
-Modalitatea de departajare a ofertelor cu punctaj egal se va face astfel: In cazul in care doua oferte au punctaj egal, la Factorul de evaluare - PRETUL OFERTEI (Nivelul Tarifelor), se va considera castigatoare oferta cu cele mai mici tarife. Daca se constata ca si tarifele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita reofertarea in plic inchis, in vederea departajarii ofertelor.-Ofertantul are dreptul de a prezenta initial doar o declaratie pe propria raspundere, semnata de reprezentantul sau legal, prin care confirma ca indeplineste cerintele de calificare astfel cum au fost solicitate in documentatia de atribuire (Formularul F 58 + Anexa 1). Declaratia va fi insotita de o anexa in care ofertantul trebuie sa mentioneze succint, dar precis, modul concret de indeplinire a respectivelor cerinte- inclusiv, daca au fost solicitate, diverse valori, cantitati sau altele asemenea - conform art.11 alin.(4) din HG 925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare. ATENTIE! - Ofertantul care uzeaza de declaratia pe propria raspundere conform art.11 alin. (4) din HG 925/2006, are obligatia de a prezenta/completa certificatele/documentele edificatoare care probeaza/confirma indeplinirea cerintelor de calificare, atunci cand primeste din partea autoritatii contractante o solicitare in acest sens, in termenul prevazut in respectiva solicitare.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Biroul Contencios al Primariei Municipiului Brasov
Adresa postala: Bdul Eroilor nr.5, Localitatea: Brasov, Cod postal: 500007, Romania, Tel. +40 268416550, Email: [email protected], Fax: +40 268473001
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
28.11.2013 13:10
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer