Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Delegarea gestiunii serviciului de distributie apa potabila in comuna Turdas


Anunt de participare numarul 74019/23.03.2009
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMUNA TURDAS (CONSILIUL LOCAL TURDAS JUD HUNEDOARA)
Adresa postala: STR. PRINCIPALA NR.100, Localitatea: Turdas, Cod postal: 337495, Romania, Punct(e) de contact: MIRCEA BOZAN, Tel.0254 244710, Email: [email protected], Fax: 0254 244710, Adresa internet (URL): http: //www.turdas.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
Altele: delegarea gestiunii serviciului public de alimentare cu apa a comunei Turdas
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Delegarea gestiunii serviciului de distributie apa potabila in comuna Turdas
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
27 - Alte servicii
Locul principal de prestare: Teritoriul comunei Turdas
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Delegarea gestiunii serviciului public de distrubutie a apei potabile in comuna Turdas
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
65100000-4 - Distributie de apa si servicii conexe (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Delegarea gestiunii serviciului de distributie apa potabila in comuna Turdas
Valoarea estimata fara TVA: 1, 000RON
II.2.2) Optiuni
Da
Redeventa este de minim 10% din valoarea beneficiului realizat de concesionar.
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
Incepand de la 30.04.2009 pana la 01.05.2019
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
500 lei prin depunere de numerar la casieria unitatii
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
bugetul local
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
conform fisei de date a achizitiei
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
conform fisei de date a achizitiei
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
conform fisei de date a achizitiei
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
conform fisei de date a achizitiei
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
conform fisei de date a achizitiei
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
conform fisei de date a achizitiei
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Da
operatorul trebuie sa detina licenta emisa de ANRSC pentru distrubutia apei potabile conform L51/2006din serviciilor comunitare de utilitati publice din 21/03/2006si L241/2006 din 22/06/2006 privind serviciului de alimentare cu apa si de canalizare
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 17.04.2009 12:00
Documente de plata: DA
Pretul: 100 RON
Conditii si modalitate de plata: plata in numerar la casieria unitatii
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
22.04.2009 11:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
Pana la: 21.05.2009
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 22.04.2009 12:00
Locul: comuna Turdas, nr. 100, jud. Hunedoara, tel 0254/244710
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
reprezentantii ofertantilor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul Nstional de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: str. Stravapoleos, nr. 6, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.021/3104641, Email: [email protected], Fax: 0213104642
Organism competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel Alba Iulia
Adresa postala: str. I.C. Bratianu. nr. 1, Localitatea: Alba Iulia, Cod postal: 510118, Romania, Tel.0258/810289, Fax: 0258/810286
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Consiliulk Local Turdas
Adresa postala: sat turdas, Com. turdas, nr. 100, Localitatea: Turdas, Cod postal: 337495, Romania, Tel.0254/244710, Fax: 0254/244710
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
23.03.2009 14:37
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer