Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - ?Delegarea gestiunii serviciului public de SALUBRITATE in Comuna Cherechiu, prin contract de concesiune?


Concesionare numarul 2126/22.08.2011
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA A COMUNEI CHERECHIU
Adresa postala:  Comuna CHERECHIU, sat CHERECHIU, nr.78, jud. BIHOR, Localitatea:  Cherechiu, Cod postal:  417175, Romania, Punct(e) de contact:  ZOLTAN LAJOS SZABO, Tel. 0259/352.585, Email:  [email protected], Fax:  0259/352.838
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI DE CONCESIONARE
II.1) Descrierea concesionarii
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de concesionare de autoritatea contractanta
?Delegarea gestiunii serviciului public de SALUBRITATE in Comuna Cherechiu, prin contract de concesiune?
II.1.2) Tipul contractului de concesionare si locul de executare a lucrarilor
Servicii
16 - Servicii de eliminare a deseurilor menajere si a apelor menajere; servicii de igienizare si servicii similare
Locul principal de prestare: Comuna Cherechiu
Codul NUTS: RO111 - Bihor
II.1.3) Descrierea succinta a contractului de concesionare
Colectarea deseurilor de la persoane fizice si juridice de pe raza Comunei Cherechiu
II.1.4) Vocabularul comun privind achizitiile (CPV)
90511000-2 - Servicii de colectare a deseurilor menajere (Rev.2)
90512000-9-Servicii de transport de deseuri menajere (Rev.2)
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului de concesionare
II.2.1) Cantitatea sau domeniul global (incluzand, dupa caz, loturile si optiunile)
conform documentatiei atasate
Valoarea estimata fara TVA: 334, 512 Moneda: RON
II.2.2) Procentul minim de lucrari care urmeaza sa fie atribuite unor terti
Nu e cazul
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii de participare
III.1.1) Informatii privind situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind eligibilitatea, completata pe propria raspundere. Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 181 din O.U.G. 34/2006.Informatii generale privind ofertantu. Certificate constatatoare privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor si taxelor catre stat, inclusiv cele locale, respectiv: - certificat fiscal eliberat de catre Primaria pe raza careia isi are sediul ofertantul;
- certificat de atestare fiscala emis de DGFP pe raza careia isi are sediul ofertantul.Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Camera de Comert si Industrie nu mai vechi de 30 de zile.
III.1.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Se va prezenta o fisa de informatii generale. Se va prezenta ultimul bilant contabilsemnat si stampilat cu mentiunea « conform cu originalul » de organele competente, DGFP in a carei raza teritoriala isi are sediul.
III.1.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Se va prezenta o fisade informatii privind experienta similara. Pentru a fi calificat ofertantul trebuie sa aiba prestate unul sau mai multe contracte similare. Se va prezenta copie contract de servicii, recomandare din partea beneficiarilor. Se va prezenta o declaratie referitoare la instalatiile, utilajele sau echipamentele tehnice de care dispune operatorul economic.Autoritatea contractanta solicita, ca cerinta minima asigurarea in dotare proprie sau prin conventie de inchiriere a urmatoarelor utilaje si autovehicule specifice: 1 auto-compactor.Se vor prezenta informatii privitoare la personalul de care dispune operatorul economic.Sa detina licenta ANRSC. Autorizatiede mediu.
Sectiunea IV: PROCEDURA
IV.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa ecomico-finaciar1. Nivelul tarifelor de utilizare platibile de catre beneficiarii finali.80 puncte2. Termenele de realizare a unor investitii 20 puncte
IV.2) Informatii administrative
IV.2.1) Numarul de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
1824./2011
IV.2.2) Termenul limita pentru depunerea candidaturilor
Data: 19.10.2011 Ora: 12:00
IV.2.3) Limba sau limbile in care pot fi redactate candidaturile
Romana
IV.3) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
Sectiunea VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul face parte dintr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.2) Informatii suplimentare
Cuantumul garantiei de participare este de 6.690 lei.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala:  str. Stavropoleos nr.6 sector 3 , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 030084 , Romania, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  030084, Romania, Tel. 021/3104641, Email:  [email protected], Fax:  021/3104642
Organismul compentent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenele de introducere a recursurilor: 5 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta despre un act al autoritatii contractante considerat nelegal.
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind introducerea unui recurs
Primaria Cherechiu
Adresa postala:  Comuna Cherechiu, Localitatea Cherechiu, nr. 78, judetul Bihor, Localitatea:  Cherechiu, Cod postal:  417175, Romania, Tel. 0259 / 352838
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
19.08.2011 11:36
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer