Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - DELEGAREA GESTIUNII SERVICIULUI PUBLIC DE SALUBRIZARE DIN COMUNA SARULESTI, JUDETUL CALARASI


Concesionare numarul 1286/02.12.2009
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMUNASARULESTI
Adresa postala: SARULESTI GARA, JUDETUL CALARASI, Localitatea: Sarulesti-Gara, Cod postal: 917215, Romania, Punct(e) de contact: GHEDZIRA VASILICA, Tel.0242/311935, In atentia: [email protected], Email: [email protected], Fax: 0242/311935
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI DE CONCESIONARE
II.1) Descrierea concesionarii
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de concesionare de autoritatea contractanta
DELEGAREA GESTIUNII SERVICIULUI PUBLIC DE SALUBRIZARE DIN COMUNA SARULESTI, JUDETUL CALARASI
II.1.2) Tipul contractului de concesionare si locul de executare a lucrarilor
Servicii
16 - Servicii de eliminare a deseurilor si a apelor uzate; salubrizare si servicii similare
Locul principal de prestare: COMUNA SARULESTI, JUDETUL CALARASI
Codul NUTS: RO312 - Calarasi
II.1.3) Descrierea succinta a contractului de concesionare
Precolectarea, colectarea si transportul deseurilor menajere de la populatie, a deseurilor rezultate din demolari, la un depozit autorizat.
II.1.4) Vocabularul comun privind achizitiile (CPV)
90511200-4 - Servicii de colectare a gunoiului menajer (Rev.2)
90512000-9-Servicii de transport de deseuri menajere (Rev.2)
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului de concesionare
II.2.1) Cantitatea sau domeniul global (incluzand, dupa caz, loturile si optiunile)
CONCESIONAREA SERVICIULUI DE SALUBRIZARE PRIN DELEGAREA GESTIUNII, CONSTA IN PRELUAREA IN TOTALITATE A RISCURILOR DE CATRE CONCESIONARUL SERVICIULUI, INCLUSIV INCASAREA TAXEI DE COLECTARE.
Valoarea estimata fara TVA: 322, 560 Moneda: RON
II.2.2) Procentul minim de lucrari care urmeaza sa fie atribuite unor terti
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii de participare
III.1.1) Informatii privind situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.Declaratie privind eligibilitatea;2.Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art.181 din OUG 34/2006;3.Certificat de atestare fiscala ANAF; 4.Certificat fiscal eliberta de Directia Impozite si Taxe locale; Certificat Constatator de la Oficiul Registrului Comertului; Licenta ANRSC.
III.1.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Bilantul contabil la data de 31.12.2008, incheiat cu profit
III.1.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. Declaratie privind utilajele, mujloacele de transport si echipamentele tehnice necesare pentru indeplinirea contractului de servicii; 2.Declaratie privind efectivul mediu anual al personalului angajat si al cadrelor de conducere.
Sectiunea IV: PROCEDURA
IV.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic
IV.2) Informatii administrative
IV.2.1) Numarul de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
4820
IV.2.2) Termenul limita pentru depunerea candidaturilor
Data: 25.01.2010 Ora: 10:00
IV.2.3) Limba sau limbile in care pot fi redactate candidaturile
Romana
Sectiunea VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul face parte dintr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Informatii suplimentare
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
CONSILIUL NATIONAL DE SOLUTIONARE A CONTESTATIILOR
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr.6, sect.3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.021/3104641, Fax: 021/3104642
Organismul compentent pentru procedurile de mediere
JUDECATORIA LEHLIU GARA
Adresa postala: Str. Pompierilor; nr.34, Localitatea: Lehliu Gara, Cod postal: 915300, Romania, Tel.0242/640.823, Fax: 0242/640.869
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenele de introducere a recursurilor:
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind introducerea unui recurs
SERVICIUL JURIDIC AL PRIMARIEI COMUNEI SARULESTI
Adresa postala: Str. Mihail Andricu; nr.1, Localitatea: Sarulesti Gara, Cod postal: 917215, Romania, Tel.0242/311.935, Email: [email protected], Fax: 0242/311.935
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
02.12.2009 14:42
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer