Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Delegarea gestiunii serviciului public de salubrizare pentru colectarea gunoiului menajer de la gospodariile orasului Negresti Oas


Concesionare numarul 656/21.11.2008
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Orasul Negresti Oas
Adresa postala: str. Victoriei nr. 95-97, Localitatea: Negresti-Oas, Cod postal: 445200, Romania, Punct(e) de contact: Andreina Tunde Boalog, Tel.0261/854845, Email: [email protected], Fax: 0261/854845, Adresa internet (URL): www.negresti-oas.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI DE CONCESIONARE
II.1) Descrierea concesionarii
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de concesionare de autoritatea contractanta
Delegarea gestiunii serviciului public de salubrizare pentru colectarea gunoiului menajer de la gospodariile orasului Negresti Oas
II.1.2) Tipul contractului de concesionare si locul de executare a lucrarilor
Servicii
16 - Servicii de eliminare a deseurilor si a apelor uzate; salubrizare si servicii similare
Locul principal de prestare: Orasul Negresti Oas
II.1.3) Descrierea succinta a contractului de concesionare
Contractul consta in delegarea gestiunii serviciului public de salubrizare pentru colectarea gunoiului menajer de la gospodariile orasului Negresti Oas
II.1.4) Vocabularul comun privind achizitiile (CPV)
90511000-2 - Servicii de colectare a deseurilor menajere (Rev.2)
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului de concesionare
II.2.1) Cantitatea sau domeniul global (incluzand, dupa caz, loturile si optiunile)
Colectarea gunoiului menajer de la gospodariile orasului Negresti Oas
Intervalul: intre: 244, 000si250, 000 Moneda: RON
II.2.2) Procentul minim de lucrari care urmeaza sa fie atribuite unor terti
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii de participare
III.1.1) Informatii privind situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta obligatorie: -DECLARATIA PRIVIND ELIGIBILITATEA - FORMULAR 12A-DECLARATIA PRIVIND NEINCADRAREA IN PREV. ART 181- FORMULAR 12B-CERTIFICATE DE ATESTARE FISCALA PRIVIND INDEPLINIREA OBLIGATIILOR ELIGIBILE DE PLATA A IMPOZITELOR SI TAXELOR CATRE BUGETUL DE STAT SI BUGETUL LOCAL-valabil la data deschiderii ofertelor-CERTIFICAT DE INREGISTRARE EMIS DE OFICIUL REGISTRULUI COMERTULUI- copie-ACT CONSTITUTIV(STATUT) - copie-CERTIFICAT CONSTATATOR EMIS DE OFICIUL NATIONAL AL REGISTRULUI COMERTULUI - in original
III.1.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
- bilantul contabil la 30.06.2008 vizat si inregistrat de organele competente.- informatii generale si cifra de afaceri pe ultimii 3 ani(exceptie persoanele juridice nou infiintate vor prezenta cifra de afaceri doar pentru anii scursi de la adat infiintarii).Valoarea minima impusa este de :300.000 lei - se solicita completarea formularului B2
III.1.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
- Se solicitaISO 9001/2001 ;S e solicita ca operatorul economic sa detina licenta ANRSC in domeniul salubrizarii;
- Resurse umane: cerinta minima - soferi, angajati calificati si necalificati - Formular C5- Resurse tehnice: cerinta minima - autogunoiera - Formular C4
Sectiunea IV: PROCEDURA
IV.1) Criterii de atribuire
PRETUL CEL MAI SCAZUT
IV.2) Informatii administrative
IV.2.1) Numarul de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.2.2) Termenul limita pentru depunerea candidaturilor
Data: 15.01.2009 Ora: 11:00
IV.2.3) Limba sau limbile in care pot fi redactate candidaturile
Romana
Sectiunea VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul face parte dintr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Informatii suplimentare
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
TRIBUNALUL SATU MARE
Adresa postala: Str. Mihai Viteazu nr.8, Localitatea: SATU MARE, Cod postal: 440037, Romania, Tel.0261 -713650, Fax: 0213104642, Adresa internet (URL): [email protected]
Organismul compentent pentru procedurile de mediere
CONSILIUL NATIONAL DE SOLUTIONARE A CONTESTATIILOR
Adresa postala: STR. STAVROPOLEOS NR. 6, sector 3, Localitatea: BUCURESTI, Cod postal: 0300084, Romania, Tel.0213104641
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenele de introducere a recursurilor:
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind introducerea unui recurs
Primaria orasului Negresti Oas, oficiul Juridic
Adresa postala: Str. Victoriei nr 95-97, Localitatea: Negresti Oas, Cod postal: 445200, Romania, Tel.0261854845
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
21.11.2008 14:49
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer