Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Delegarea prin Concesionare a Gestiunii Serviciului Public de Management si Operare al Centrului de Management Integrat al Deseurilor Tarpiu, jud Bistrita Nasaud (Concesionare)


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
4.000.000 EUR

Castigatorul Licitatiei: SC VITALIA SERVICII PENTRU MEDIU TRATAREA DESEURILOR? SRL
Anunt de atribuire numarul 133587/07.02.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Judetul Bistrita-Nasaud
Adresa postala: str Piata Petru Rares, nr 1-2, Localitatea: Bistrita, Cod postal: 420080, Romania, Punct(e) de contact: RAVECA COLDEA, Tel. +40 0263230741, Email: [email protected], Fax: +40 0263214750, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Delegarea prin Concesionare a Gestiunii Serviciului Public de Management si Operare al Centrului de Management Integrat al DeseurilorTarpiu, jud Bistrita Nasaud
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
16 - Servicii de eliminare a deseurilor menajere si a apelor menajere; servicii de igienizare si servicii similare
Locul principal de prestare: Judetul Bistrita-Nasaud, Comuna Dumitra, sat Tarpiu
Codul NUTS: RO112 - Bistrita-Nasaud
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Delegarea prin Concesiune a Gestiunii Serviciului Public de Management si Operare al Deseurilor Tarpiu jud. Bistrita NasaudContractul va invlude urmatoarele activitati : Operarea si intretinere depozitului clasa b celula 1, Extinderea depozitului -construirea celulelor 2, 3 si 4; operarea si intretinerea depozitului clasa b -celulele 2, 3 si4;Operarea si intretinere statiei de sortare; Operarea si intretinere statiei de compostare; Operarea si intretinere statiei de epurarea a levigatului; Operarea si intretinere tuturor instalatiilor de pe amplasamentul CMID Tarpiu;Inchiderea celulelor 1, 2, 3 si4; Monitorizare post inchidere a dep. ecologic Tarpiu si a dep urbane inchise definitiv (Bistrita, Sangeorz-Bai si Nasaud); Proiectarea si construirea instalatiei de colectare a gazului si operarea ei
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
90513000-6 - Servicii de tratare si eliminare de deseuri menajere si deseuri nepericuloase (Rev.2)
90500000-2-Servicii privind deseurile menajere si deseurile (Rev.2)
90513200-8-Servicii de eliminare a deseurilor urbane solide (Rev.2)
90514000-3-Servicii de reciclare a deseurilor menajere (Rev.2)
90531000-8-Servicii de gestionare a rampelor de gunoi (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
4, 000, 000EUR
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 34 Denumirea: Delegarea prin conce3siune a serviciului public de manag. si operare Tarpiu Jud. BN
V.1) Data atribuirii contractului 04.01.2013
V.2) Numarul de oferte primite 8
Numarul de oferte admisibile 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC VITALIA SERVICIIPENTRU MEDIU TRATAREA DESEURILOR? SRL
Adresa postala: STR. Poligonului, nr.6, Localitatea: Boldesti Scaieni, Cod postal: 105300, Romania, Tel. 0244211232, Fax: 0244211232
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 87629375.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 17852000.00 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de ani: 20
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
Durata contractului de concesiune este de 240 luni.Cuantumul redeventei pe an este de 20% din valoarea anuala a contractului de concesiune dar nu mai putin de 200.000 euro ( echivalent a 892.600 lei , la cursul de 4, 463 ron/euro).Tarif preluare deseuri municipale in vederea depozitariiTarif 1:42, 82 lei/tonaTarif preluare deseuri biodegradabile in vederea compostariiTarif 2:0, 10 lei/tonaTarif preluare deseuri reciclabile colectate separat in vederea sortarii Tarif 3:0, 10 lei/tona
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
06.02.2013 08:40
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer