Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - ?Delegarea prin concesiune a serviciului de iluminat public al comunei Simand, jud.Arad?


Concesionare numarul 2078/25.07.2011
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMUNA SIMAND (PRIMARIA COMUNEI SIMAND)
Adresa postala:  Loc. Simand, nr. 1119, judetul Arad, Localitatea:  simand, Cod postal:  317335, Romania, Punct(e) de contact:  Ioan-Dan Simon, Tel. 0257373118, Email:  [email protected], Fax:  0257373118, Adresa internet (URL):  www.simand.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
Altele: Servicii ale administratiei publice locale
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI DE CONCESIONARE
II.1) Descrierea concesionarii
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de concesionare de autoritatea contractanta
?Delegarea prin concesiune a serviciului de iluminat public al comunei Simand, jud.Arad?
II.1.2) Tipul contractului de concesionare si locul de executare a lucrarilor
Servicii
1 - Servicii de intretinere si reparare
Locul principal de prestare: Comuna Simand, jud.Arad.
Codul NUTS: RO421 - Arad
II.1.3) Descrierea succinta a contractului de concesionare
Delegarea prin concesiune a serviciului de iluminat public al comunei Simand, jud.Arad.
II.1.4) Vocabularul comun privind achizitiile (CPV)
50232100-1 - Servicii de intretinere a iluminatului public (Rev.2)
50232110-4-Reconditionarea instalatiilor de iluminare publica (Rev.2)
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului de concesionare
II.2.1) Cantitatea sau domeniul global (incluzand, dupa caz, loturile si optiunile)
Delegarea prin concesiune a serviciului de iluminat public al comunei Simand, jud.Arad.
Valoarea estimata fara TVA: 102, 811.2 Moneda: RON
II.2.2) Procentul minim de lucrari care urmeaza sa fie atribuite unor terti
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii de participare
III.1.1) Informatii privind situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Decl.privind eligibilitatea; Decl.privind neincadrarea in prev.art.181; Decl.privind calitatea de participant la procedura; Certif.de atestare fiscala privind indep.oblig.exigibile de plata catre bugetul de stat; Certif.fiscal privind indep.oblig.exigibile de plata catre bugetul local; Certif.constatator emis de ORC; Certif.de participare la licitatie cu oferta independenta.
III.1.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Bilanturile contabile la data: 31.12.2008, 31.12.2009, 31.12.2010;Cifra medie de afaceri pe ultimii 3 ani sa fie cel putin egala cu: 200.000 Ron.
III.1.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Lista principalelor servicii prestate in ultimii 3 ani; Ofertantii trebuie sa faca dovada indeplinirii in ultimii trei ani: a unui sau a mai multor contracte de delegare a gestiunii serviciului de iluminat public; Se vor prezenta recomandarile beneficiarilor pentru contractele prezentate.Dotarea cu utilaje, echipamente si mijloace de transport: minim 2 utilaje cu nacela, 1 autoutilitara, 1 automacara, 1 aparat masura luxmetru, 1 aparat masura luminantmetru;Decl.privind efectivele medii anuale ale personalului angajat si al cadrelor de conducere pe ultimii 3 ani; Ofertantii vor face dovada ca dispun pentru realizarea contractului, cel putin de: 1 manager de proiect, 2 persoane CAPI EXTERIOR, 1 electrician grad III AB, 3 electricieni grad II AB, 1 inspector protectia muncii; Certificat care sa ateste implementarea standardelor de management al mediului(SR EN ISO 14001 sau echivalentul); Certificat care sa ateste implementarea standardelor de management al sanatatii si securitatii in munca(OHSAS 18001 sau echivalentul); Certificat care sa ateste implementarea standardelor de management al calitatii(SR RN ISO 9001 sau echivalentul); Licenta emisa de catre ANRSC; Atestare ANRE, tip B; Decl.pe proprie raspundere privind respectarea conditiilor de munca si protectia muncii.
Sectiunea IV: PROCEDURA
IV.1) Criterii de atribuire
Tarif lunar intretinere: 48%; Nivelul redeventei: 2%; Nivelul calitativ, tehnic si functional al sol.tehnice propuse: 50 %.
IV.2) Informatii administrative
IV.2.1) Numarul de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.2.2) Termenul limita pentru depunerea candidaturilor
Data: 20.09.2011 Ora: 09:00
IV.2.3) Limba sau limbile in care pot fi redactate candidaturile
Romana
IV.3) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
Sectiunea VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul face parte dintr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.2) Informatii suplimentare
Cuantumul garantiei de participare este de: 2.000 Ron.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala:  Str.Stavropoleos, nr.6, sector 3, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  030084, Romania, Tel. 0213104641, Email:  [email protected], Fax:  0213104642
Organismul compentent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenele de introducere a recursurilor: 5 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta despre un act al autoritatii contractante considerat nelegal.
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind introducerea unui recurs
Primaria comunei Simand
Adresa postala:  Comuna Simand, nr.1119, jud.Arad, Localitatea:  Simand, Cod postal:  317335, Romania, Tel. 0257/373118, Fax:  0257/373267
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
20.07.2011 21:20
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer