Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - ?delegarea serviciului de salubrizare, activitatea de deratizare, dezinsectie, dezinfectie si tratamente fitosanitare in municipiul Oradea? (Concesionare)


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
1.396.005 RON

Castigatorul Licitatiei: SC COMPANIA ROMPREST SERVICE SA
Anunt de atribuire numarul 143147/25.12.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
MUNICIPIUL ORADEA
Adresa postala: P-ta Unirii, nr.1, Jud. Bihor, Localitatea: Oradea, Cod postal: 410100, Romania, Punct(e) de contact: biroul achizitii publice, Tel. +04 0259437000, In atentia: manuela maghiar, Email: [email protected], Fax: +04 0259409406, Adresa internet (URL): www.oradea.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
?delegarea serviciului de salubrizare, activitatea de deratizare, dezinsectie, dezinfectiesitratamente fitosanitare in municipiul Oradea?
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
14 - Servicii de curatenie pentru cladiri si servicii de administrare a proprietatilor
Locul principal de prestare: municipiul oradea
Codul NUTS: RO111 - Bihor
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
?delegarea serviciului de salubrizare, activitatea de deratizare, dezinsectie, dezinfectiesitratamente fitosanitare in municipiul Oradea?
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
90923000-3 - Servicii de deratizare (Rev.2)
90921000-9-Servicii de dezinfectie si de dezinsectie (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
1, 396, 005.4RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 261058 Denumirea: delegare a gestiunii serviciului public de deratizare, dezinsectie, dezinfectie a municipiului Oradea
V.1) Data atribuirii contractului 18.12.2012
V.2) Numarul de oferte primite 3
Numarul de oferte admisibile 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC COMPANIA ROMPREST SERVICE SA
Adresa postala: b-dul Poligrafiei nr 1C, et 3, sector 1, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 45200, Romania
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 1600000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 1396005.40 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
1.In cazul in care, exista 2 sau mai multi ofertanti care au acumulat punctaje identice si care ar ocupa locul 1 intr-un clasament al ofertelor admisibile, va fi declarat castigator, ofertantul cu pretul cel mai scazut. In cazul in care preturile ofertate sunt identice, clasamentul final se va face prin reofertare, autoritatea contractanta solicitand ofertantilor in cauza reofertarea propunerii financiare in plicuri inchise si sigilate.2.Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a nu solicita completari ale documentelor depuse exceptie facand situatia depunerii ?Formularului ? Model declaratie initiala privind indeplinirea cerintelor de calificare?) prin care sa se confirme ca ofertantul indepline?ste cerintele de calificare astfel cum au fost solicitate in fi?sa de date a achizitiei.Declaratia in cauza vafi insotita de anexa in care ofertantul trebuie sa mentioneze succint, dar precis, modul concret de indeplinire a cerintelor din fisa de date astfel incat sa fie posibila verificarea efectiva a indeplinirii criteriilor solicitate, aceasta incluzand mentionarea numarului si a datei contractelor, a numelui cocontractantilor, a obiectului si valorii fara tva a contractelor; mentionarea concreta a cifrei de afaceri realizata in anii solicitati etc. In cazul in care declaratia mentionata nu este depusa, documentele care nu au fost depuse la data deschiderii ofertelor nu vor putea fi depuse ulterioriar oferta va fi declarata inacceptabila.Termenul de prezentare a documentelor lipsa este de 3 zile lucratoare de la solicitarea expresa a autoritatii contractante.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
PRIMARIA MUNICIPIULUI ORADEA
Adresa postala: STR PIATA UNIRII NR 1, Localitatea: ORADEA, Cod postal: 410100, Romania, Tel. +04 0259437000, Email: iulia_maghia[email protected], Fax: +04 0259409406
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
24.12.2013 12:18
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer