Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Delegarea serviciului de salubrizare pe raza administrativa a comunei Daia


Concesionare numarul 872/20.05.2009
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMUNA DAIA (PRIMARIA COMUNEI DAIA)
Adresa postala: COMUNA DAIA JUD GIURGIU, Localitatea: Daia, Cod postal: 087070, Romania, Punct(e) de contact: IONEL MOROACA, Tel.0246244085, In atentia: Stefan Elena, Email: [email protected], Fax: 0246244085, Adresa internet (URL): www.primariadaia.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI DE CONCESIONARE
II.1) Descrierea concesionarii
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de concesionare de autoritatea contractanta
Delegarea serviciului de salubrizare pe raza administrativa a comunei Daia
II.1.2) Tipul contractului de concesionare si locul de executare a lucrarilor
Servicii
16 - Servicii de eliminare a deseurilor si a apelor uzate; salubrizare si servicii similare
Locul principal de prestare: Aria administrativa a comunei Daia
II.1.3) Descrierea succinta a contractului de concesionare
Delegarea serviciului de salubrizare pe raza administrativa a comunei Daia
II.1.4) Vocabularul comun privind achizitiile (CPV)
90500000-2 - Servicii privind deseurile menajere si deseurile (Rev.2)
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului de concesionare
II.2.1) Cantitatea sau domeniul global (incluzand, dupa caz, loturile si optiunile)
Precolectarea, colectarea si transportul deseurilor menajere, inclusiv a deseurilor toxice periculoase din deseurile menajere, cu exceptia celor cu regim special
Valoarea estimata fara TVA: 742, 599 Moneda: RON
II.2.2) Procentul minim de lucrari care urmeaza sa fie atribuite unor terti
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii de participare
III.1.1) Informatii privind situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Fisa privind informatii generale despre ofertantDeclaratie privind eligibilitateaDeclaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/ 2006Declaratie privind calitatea de participant la proceduraCertificat de atestare fiscala emis de organul fiscal competentCertificat de atestare fiscala emis de organul fiscal al autoritatii administratiei publice locale-certificat constatator, in original, emis de oficiul teritorial al Registrului Comertului, din care trebuie sa rezulte ca activitatea principala desfasurata de ofertant este cea servicii de salubrizare a localitatilorcertificat de inregistrare fiscala-licenta emisa de Autoritatea Nationala de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitati Publice pentru prestarea serviciilor de salubrizare a localitatilor
III.1.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Informatii privind situatia economico - financiarabilanturi contabile pentru anii 2006, 2007 si 2008, vizate si inregistrate de organele competentedeclaratie privind cifra de afaceri globala din ultimii trei aniCerinta minima obligatorie: ofertantul a realizat in anii 2006, 2007 si 2008 o cifra medie de afaceri decel putin 125.000 euro (transformarea leu-euro se va realiza la cursul mediu al euro pentru fiecare an, conform datelor furnizate de Banca Nationala a Romaniei - www.bnro.ro
III.1.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
. Experienta similaraCerinta minima obligatorie: prezentarea a cel putin trei contracte de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare incheiate cu operatori economici, in derulare.Dotarea cu utilaje si mijloace de transport specificeCapacitatea profesionalaCerinte minime obligatorii: ofertantii vor face dovada ca au ca personal angajat, cu carte de munca, Standarde de asigurare a calitatiiStandarde de asigurare a protectiei mediuluiInformatii privind subcontractantiiInformatii privind asocierea
Sectiunea IV: PROCEDURA
IV.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.v.economic: 1. pret of. - 50%2. val.redev. - 20%3. niv.cal.teh si func. - 15%4. mod de asig.a prot.med. -15%
IV.2) Informatii administrative
IV.2.1) Numarul de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.2.2) Termenul limita pentru depunerea candidaturilor
Data: 09.07.2009 Ora: 10:00
IV.2.3) Limba sau limbile in care pot fi redactate candidaturile
Romana
Sectiunea VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul face parte dintr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Informatii suplimentare
garantie de participare -8000 lei prin Scrisoare de garantie bancara
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str.Stravropoleos, nr.6, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.0213104641, Email: [email protected], Fax: 0213104642, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organismul compentent pentru procedurile de mediere
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str.Stravropoleos, nr.6, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.0213104641, Email: [email protected], Fax: 0213104642, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenele de introducere a recursurilor: Contestatia poate fi depusa in cel mult 10 zile de la data luarii la cunostinta de catre contastator despre un act al autoritatii contractante pe care il considera nelegal
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind introducerea unui recurs
Secretarul comunei Daia
Adresa postala: com.daia, Localitatea: Daia, Cod postal: 087070, Romania, Tel.0246244085, Email: [email protected], Fax: 0246244085, Adresa internet (URL): www.primariadaia.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
15.05.2009 14:32
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer