Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Delegarea serviciului public de alimentare cu apa a comunelor Albesti si Todreni, judetul Botosani


Concesionare numarul 550/20.08.2008
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Comuna Todireni (Consiliul Local Todireni)
Adresa postala: com. Todireni, nr. 74, jud. Botosani, Localitatea: Todireni, Cod postal: 717395, Romania, Punct(e) de contact: Primaria Comunei Todireni, Tel.0231574791, In atentia: Primar, Prof Petru Toma, Email: [email protected], Fax: 0231574791
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Da
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI DE CONCESIONARE
II.1) Descrierea concesionarii
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de concesionare de autoritatea contractanta
Delegarea serviciului public de alimentare cu apa a comunelor Albesti si Todreni, judetul Botosani
II.1.2) Tipul contractului de concesionare si locul de executare a lucrarilor
Servicii
27 - Alte servicii
Locul principal de prestare: Teritoriul comunelor Albesti si Todireni, judetul Botosani
II.1.3) Descrierea succinta a contractului de concesionare
Exploatarea sistemelor de alimentare cu apa din cele doua comune
II.1.4) Vocabularul comun privind achizitiile (CPV)
65130000-3 - Exploatarea sistemului de alimentare cu apa (Rev.1)
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului de concesionare
II.2.1) Cantitatea sau domeniul global (incluzand, dupa caz, loturile si optiunile)
Delegarea serviciului public de alimentare cu apa a comunelor Albesti si Todreni, judetul Botosani
Valoarea estimata fara TVA: 4, 000, 000 Moneda: RON
II.2.2) Procentul minim de lucrari care urmeaza sa fie atribuite unor terti
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii de participare
III.1.1) Informatii privind situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionateDeclaratie de eligibilitate, declaratie pe propria raspundere privind achitarea taxelor si impozitelor; certificat emis de catre Ministerul Finantelor Publice privind achitarea obligatiilor exigibile de plata catre bugetul de stat si bugetul asigurarilor sociale; certificat emis de catre Primarie privind achitarea taxelor si impozitelor locale;certificat emis de catre Oficiul Registrului Comertului.
III.1.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionateBilantul contabil la 30.06.2008
III.1.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionateO lista a principalelor servicii similare prestate in ultimii 3 ani, se vor anexa 2 recomandari de la beneficiari ai serviciilor similare; copie licenta ANRSC; certificat ISO 9001 - standard de asigurare a calitatii- sau echivalent- ;certificat ISO 14001 - standard de calitate a mediului - sau echivalent-
Sectiunea IV: PROCEDURA
IV.1) Criterii de atribuire
Nivelul tarifelor de utilizare platibile de catre abonatii finaliNivelul redeventei
IV.2) Informatii administrative
IV.2.1) Numarul de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.2.2) Termenul limita pentru depunerea candidaturilor
Data: 10.10.2008 Ora: 13:00
IV.2.3) Limba sau limbile in care pot fi redactate candidaturile
Romana
Sectiunea VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul face parte dintr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Informatii suplimentare
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de solutionare a Contestatiilor de pe langa Autoritatea Nationala pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice
Adresa postala: Stavropoleos Nr 6, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.021 310.46.41, Email: [email protected], Fax: 021 310.46.42, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organismul compentent pentru procedurile de mediere
Consiliul National de solutionare a Contestatiilor de pe langa Autoritatea Nationala pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice
Adresa postala: Stavropoleos Nr 6, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.021 310.46.41, Email: [email protected], Fax: 021 310.46.42, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenele de introducere a recursurilor: Precizari privind termenele de introducere a recursurilor: cf art. 67/OUG94/2007 contestatia se poate depune in termen de max 10 zile de la data luarii la cunostinta
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind introducerea unui recurs
Primaria Comunei Todireni
Adresa postala: Todireni, nr.74, Localitatea: Todireni, Cod postal: 717395, Romania, Tel.0231574791, Email: [email protected], Fax: 0231574791
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
18.08.2008 10:21
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer