Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Delegarea serviciului public de salubrizare al Comunei Pausesti


Concesionare numarul 533/31.07.2008
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Comuna Pausesti (Primaria Pausesti)
Adresa postala: loc. Pausesti, nr.85, ,judetul Valcea, Localitatea: Pausesti-Otasau, Cod postal: 247460, Romania, Punct(e) de contact: Gheorghe Pirvulescu, Tel.0250/774060, Email: [email protected], Fax: 0250/774261, Adresa internet (URL): www.pausestiotasau.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI DE CONCESIONARE
II.1) Descrierea concesionarii
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de concesionare de autoritatea contractanta
Delegarea serviciului public de salubrizare al Comunei Pausesti
II.1.2) Tipul contractului de concesionare si locul de executare a lucrarilor
Servicii
16 - Servicii de eliminare a deseurilor si a apelor uzate; salubrizare si servicii similare
Locul principal de prestare: Comuna Pausesti, judetul Valcea
II.1.3) Descrierea succinta a contractului de concesionare
Contractulconsta in concesionarea Serviciului de salubrizare al Comunei Pausesti, judetul Valcea: precolectare, colectare, transportul deseurilor solide ladepozitul autorizat, deszapezire(la comanda), conform caietului de sarcini
II.1.4) Vocabularul comun privind achizitiile (CPV)
90121100-2 - Servicii de colectare a deseurilor (Rev.1)
90200000-9-Servicii de curatenie si igienizare in mediu urban sau rural si servicii conexe (Rev.1)
90212000-6-Servicii de deszapezire (Rev.1)
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului de concesionare
II.2.1) Cantitatea sau domeniul global (incluzand, dupa caz, loturile si optiunile)
10 tone/luna din care 7 tone/luna gospodarii individuale si 3 tone agenti economicide pe raza localitatii
Valoarea estimata fara TVA: 5, 000 Moneda: RON
II.2.2) Procentul minim de lucrari care urmeaza sa fie atribuite unor terti
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii de participare
III.1.1) Informatii privind situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Completare formulare: declaratie de eligibilitate si declaratie privind neincadratea in prevederile art 181 din O.G. 34/2006certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comertuluicertificate constatatoare privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor si taxelor catre stat, inclusiv cele locale: certificat fiscal eliberat de catre Primaria pe raza careia isi are sediul ofertantul si certificat de atestare fiscala emis de DGFP pe raza careia isi are sediul ofertantul.caziere juridic al persoanei careare calitatea de administrator al operatoruluilicenta sau autorizatia eliberate de A.N.R.S.C.Dovada cumpararii caietului de sarcini(pret 100 lei)
III.1.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cifra medie anuala de afaceri pe ultimii 3 ani sa fie mai mare de 30 000 leiBilant contabilExperienta similara
III.1.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Situatia personalului angajat.Declaratie privind dotarile specifice, utilaje, echipamente tehnologice, .Metode de asigurare a calitatii si protectiei mediului.Oferta tehnica, intocmita in conformitate cu prevederile caietului de sarcini
Sectiunea IV: PROCEDURA
IV.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut.
IV.2) Informatii administrative
IV.2.1) Numarul de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.2.2) Termenul limita pentru depunerea candidaturilor
Data: 01.09.2008 Ora: 10:00
IV.2.3) Limba sau limbile in care pot fi redactate candidaturile
Romana
Sectiunea VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul face parte dintr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Informatii suplimentare
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
CONSILIUL NATIONAL DE SOLUTIONARE A CONTESTATIILOR
Adresa postala: Strada Bd. STAVROPOLEOS, nr.3 sectorul 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.021-3118090, Fax: 021-3118095, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organismul compentent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenele de introducere a recursurilor: Conform OUG 34/2006, cu modificariel si completarile ulterioare
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind introducerea unui recurs
Primaria Comunei Pausesti, judetul Valcea
Adresa postala: strada Linia Principala, nr.85, Localitatea: Pausesti, Cod postal: 247460, Romania, Tel.0250774060;0250774261, Email: [email protected], Fax: 0250774261
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
31.07.2008 15:38
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer