Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Demolare sediu vechi si constructie sediu nou Primaria Cumpana


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
2.572.755 RON

Castigatorul Licitatiei: GENERAL CONCRETE CERNAVODA S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 19396/17.08.2007
Informatii anunt de participare asociat 8463
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMUNA CUMPANAJUDETULCONSTANTA
Adresa postala: Soseaua Constantei nr. 132, Localitatea: Cumpana, Cod postal: 907105, Romania, Punct(e) de contact: MARIAN IUTU, Tel.0241730788, Email: [email protected], [email protected], Fax: 0241739003 int.108
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Demolare sediu vechi si constructie sediu nou Primaria Cumpana
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Comuna Cumpana judetul Constanta
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Demolarea actualului sediu cu regim parter cu o suprafata construita de 392 mp. Constructia unui nou sediu cu regim de inaltime de S+P+2E pe o suprafata a terenului de 1067, 44 mp.Deschiderea terenului de 20 m si adancimea de 40 m.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45211350-7 - Cladiri multifunctionale (Rev.1)
45111100-9-Lucrari de demolare (Rev.1)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
2, 572, 754.65RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
Criterii
Pondere
1.
pretul ofertei
80%
Descriere:
2.
durata de executie
15%
Descriere:
3.
programul calitatii
5%
Descriere:
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 6060 Denumirea: Demolare sediu vechi si constructie sediu nou Primaria Cumpana
V.1) Data atribuirii contractului 8/6/2007
V.2) Numarul de oferte primite 3
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
GENERAL CONCRETE CERNAVODA S.R.L.
Adresa postala: STR. UNIRII, BL. P3B, SC. B, PARTER, Localitatea: Cernavoda, Cod postal: 5160991, Romania, Tel.0723/155577, Email: [email protected], Fax: 0241/238069
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 3000000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 2572754.65 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos nr.6, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.0213104641, Fax: 0213104642, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel Constanta
Adresa postala: Bdul Tomis, Localitatea: Constanta, Cod postal: 8700, Romania
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul Juridic Primaria Cumpana
Adresa postala: Soseaua Constantei nr.132, Localitatea: Cumpana, Cod postal: 907105, Romania, Tel.0241739003 int 105, Email: [email protected], Fax: 0241739003 int 108, Adresa internet (URL): www.primaria-cumpana.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
17.08.2007 07:45
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer