Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Demolare,demontare CAF2,CAF3 de 100 Gcal/h si cazanele de abur 1 si 2 de 105 t/h din CET Botosani


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
5.950.000 RON

Castigatorul Licitatiei: AQUATERM S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 116372/16.05.2011
Informatii anunt de participare asociat 107454
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
MUNICIPIUL BOTOSANI
Adresa postala:  str. Piata Revolutiei nr.1, Localitatea:  Botosani, Cod postal:  710236, Romania, Punct(e) de contact:  Compartiment achizitii publice, Tel. 0231530143 int.103/0231515142, In atentia:  d-na. Anitei Daniela, Email:  [email protected], Fax:  0231515142/0231531595, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Demolare, demontare CAF2, CAF3 de 100 Gcal/h si cazanele de abur 1 si 2 de 105 t/h din CET Botosani
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Proiectare si executare
Locul principal de executare: La sediul SC Modern Calor SRLBotosani
Codul NUTS: RO212 - Botosani
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
?Demolare, demontare CAF 2, CAF 3 de 100 Gcal/h si Cazanele de abur nr.1 si nr.2 de 105 t/h din CET Botosani?in cadrul Proiectului ?Reabilitarea sistemului de termoficare urbana la nivelul municipiului Botosani pentru perioada 2009-2028 in scopul conformarii la legislatia de mediu si cresterii eficientei energetice?Contractul presupune realizarea urmatoarelor activitati: - Activitatea I: Proiectare (Proiect Tehnic, DTAD, avize si acorduri necesare pentru obtinerea DTAD, Detalii de Executie) si asistenta tehnica din partea proiectantului.- Activitatea II: Executie lucrari
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45111100-9 - Lucrari de demolare (Rev.2)
45111300-1-Lucrari de demontare (Rev.2)
71320000-7-Servicii de conceptie tehnica (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
5, 950, 000RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
Criterii
Pondere
1.
Pretul ofertei
55%
Descriere:
2.
Durata de executie a lucrarilor
15%
Descriere:
3.
Termenul de predare a proiectului tehnic
15%
Descriere:
4.
Managementul contractului
15%
Descriere:
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 7707 Denumirea: Demolare, demontare CAF2, CAF3 de 100 Gcal/h si Cazanele de abur nr1 si nr2 de 105 t/h din CET BT.
V.1) Data atribuirii contractului 4/11/2011
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
AQUATERM S.R.L.
Adresa postala:  Str. I.C. Bratianu, nr. 35, Localitatea:  Botosani, Cod postal:  710219, Romania, Tel. 0231 511585, Email:  [email protected], Fax:  0231 511518, Adresa internet (URL):  www.aquaterm.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 5950000.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Proiect prioritar strategic privind Programul Operational Sectorial de Mediu, Axa prioritara 3 - Reducerea poluarii si minimizarea efectelor schimbarilor climatice prin reabilitarea sistemelor de incalzire urbana, vizand atingerea tintelor de eficienta energetica in zonele prioritare identificate
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Tribunalul Botosani
Adresa postala:  str. Maxim Gorki, nr. 8, Localitatea:  Botosani, Cod postal:  710171, Romania, Tel. 0231/511739, Email:  [email protected], Fax:  0231/531832
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Oficiul juridic al Primariei Municipiului Botosani -
Adresa postala:  Piata Revolutiei nr. 1, Localitatea:  Botosani, Cod postal:  710236, Romania, Tel. 0231502200, Fax:  0231531595
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
10.05.2011 15:22
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer