Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Demolari, demontari magazii depozite si ateliere din CET Oradea


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
1.104.617 RON

Castigatorul Licitatiei: AQUATERM S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 133471/12.09.2012
Informatii anunt de participare asociat 128537
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
MUNICIPIUL ORADEA
Adresa postala: P-ta Unirii, nr.1, Jud. Bihor, Localitatea: Oradea, Cod postal: 410100, Romania, Punct(e) de contact: biroul achizitii publice, Tel. +04 0259437000, In atentia: manuela glodan, Email: [email protected], Fax: +04 0259409406, Adresa internet (URL): www.oradea.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Demolari, demontari magazii depozite si ateliere din CET Oradea
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: municipiul oradea
Codul NUTS: RO111 - Bihor
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Demolari, demontari magazii depozite si ateliere din CET Oradea
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45111100-9 - Lucrari de demolare (Rev.2)
45111300-1-Lucrari de demontare (Rev.2)
71320000-7-Servicii de conceptie tehnica (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
1, 104, 616.8RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 156681 Denumirea: ?Demolari, demontari magazii depozite si ateliere din CET Oradea?
V.1) Data atribuirii contractului 10.09.2012
V.2) Numarul de oferte primite 4
Numarul de oferte admisibile 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
AQUATERM S.R.L.
Adresa postala: Str. I.C. Bratianu, nr. 35, Localitatea: Botosani, Cod postal: 710219, Romania, Tel. 0231 511585, Email: [email protected], Fax: 0231 511518, Adresa internet (URL): www.aquaterm.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 1843387.70 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 1104616.80 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Da
Partea din contract care ar putea fi subcontractata
Procent(%): 9
Descriere succinta a valorii/procentului din contract care urmeaza sa fie subcontractat
Subcontractant- (acord de subcontractare nr 9196/20.04.2012)- SC TRIOCONSTRUCT SRL cu sediul in Botosani, str Iuliu Maniu nr 108, inregistrata la Camera de Comert Botosani sub nr. J07/160/1994, CUI RO 5353534 reprezentata legal prin dl Paveliuc Dumitru, in procent de maxim 9 %- lucrari demontare, demolare magazii.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Fonduri europene (fondul de coeziune) = 50%-Co-finantare nationala = 45%-Co-finantare locala = 5%Proiect prioritar strategic privind Programul Operational Sectorial de Mediu, Axa prioritara 3 - Reducerea poluarii si minimizarea efectelor schimbarilor climatice prin reabilitarea sistemelor de incalzire urbana, vizand atingerea tintelor de eficienta energetica in zonele prioritare identificate
VI.2) Alte informatii
In cazul in care, exista 2 sau mai multi ofertanti care ofera preturi identice si castigatoare, autoritatea contractanta va solicita acestora reofertarea in plicuri inchise si sigilate.Clasamentul final se va stabili in urma preturilor obtinute prin reofertare.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
in baza legii 544/2004 a contenciosului administrativ
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
PRIMARIA MUNICIPIULUI ORADEA
Adresa postala: STR PIATA UNIRII NR 1, Localitatea: ORADEA, Cod postal: 410100, Romania
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
10.09.2012 10:55
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer