Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Denumire contract: Executia de lucrari de constructii si instalatii in cadrul proiectului ?DEZVOLTAREA ZONEI VALEA AGRIJULUI, JUDETUL SALAJ, PRIN REABILITAREA INFRASTRUCTURII TEHNICO-EDILITARE SI INFIINTAREA SERVICIULUI PUBLIC DE DEZAPEZIRE, INTRETINERE D


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
11.067.327 RON

Castigatorul Licitatiei: SC CONSTRUCTII MONTAJ SA
Anunt de atribuire numarul 100924/04.04.2011
Informatii anunt de participare asociat 105156
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
ASOCIATIA DEZVOLTAREA INTERCOMUNITATAA BAZINULUI VAII AGRIJULUI
Adresa postala:  str. Principala, Localitatea:  Agrij, Cod postal:  457005, Romania, Punct(e) de contact:  PAMFIL BERAR, Tel. 0260/658658, Email:  [email protected], Fax:  0260/658658, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
ASOCIERE DE COMUNE
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Denumire contract: Executia de lucrari de constructii si instalatii in cadrul proiectului ?DEZVOLTAREA ZONEI VALEA AGRIJULUI, JUDETUL SALAJ, PRIN REABILITAREA INFRASTRUCTURII TEHNICO-EDILITARE SI INFIINTAREA SERVICIULUI PUBLIC DE DEZAPEZIRE, INTRETINERE DRUMURI SI SPATII VERZI SI INFIINTAREA DE SERVICII SOCIALE?
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Lotul 1: Com. Agrij si Com. Romanasi (loc. Agrij si Romanasi)
Lotul 2
Com. Agrij (loc. Rastolt-Agrij-Pausa-Poarta Salajului)
Lotul 3
Com. Agrij (loc. Agrij si Romanasi)
Codul NUTS: RO116 - Salaj
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Contract de achizitii de lucrari, divizat pe 3 loturi, dupa cum urmeaza: Lotul 1: Alimentare cu apa si canalizareActiunea 1.1 Extindere retea de apa si retea de canalizare in loc. Agrij, jud. SalajActiunea 1.2 Retele de canalizare si statie de epurare in com. Romanasi, jud. SalajLotul 2Infrastructura rutieraReabilitare drum intre localitatile Rastolt-Agrij-Pausa-Poarta Salajului, L=18200 M, jud. SalajLotul 3: Constructii civileActiunea 3.1 Modernizare camin cultural Agrij, jud. SalajActiunea 3.2 Reabilitare cladire si amenajare centru de zi pentru copii in loc. Romanasi, jud. SalajInformatii cu privire la lucrarile care vor fi prestate sunt cuprinse in Proiectul tehnic, anexa la caietul de sarcini, care face parte integranta din documentatia de atribuire
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45232400-6 - Lucrari de constructii de canalizare de ape reziduale (Rev.2)
45232150-8-Lucrari pentru conducte de alimentare cu apa (Rev.2)
45232420-2-Lucrari de constructii de statii de epurare a apelor reziduale (Rev.2)
45233120-6-Lucrari de constructii de drumuri (Rev.2)
45262690-4-Renovare a cladirilor degradate (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
11, 067, 327.41RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
Criterii
Pondere
1.
Pretul ofertei
80%
Descriere:
2.
garantia acordata lucrarii
20%
Descriere:
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
2/2010
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 669 Denumirea: Executia de lucrari de constructii si instalatii - Lot 1
V.1) Data atribuirii contractului 9/30/2010
V.2) Numarul de oferte primite 10
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC CONSTRUCTII MONTAJ SA
Adresa postala:  Criseni, nr.44, judetul Salaj, Localitatea:  Criseni, Cod postal:  4700, Romania, Tel. 0260/661902, Fax:  0260/661902
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 5912292.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 3771062.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Da
Partea din contract care ar putea fi subcontractata
Valoare fara TVA: 83158.00
V.6) Lista de Loturi
1
Contract nr: 1 Denumirea: Executia de lucrari de constructii si instalatii - Lot nr.2
V.1) Data atribuirii contractului 1/4/2011
V.2) Numarul de oferte primite 5
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC KEMNA BAU ANDREAE GMBH& CO KG
Adresa postala:  Str.Tondernstrasse, nr.70, 25407, Pinneberg, Germania, Localitatea:  Pinneberg, Cod postal:  25405/CP1451, Germany, Tel. 0049410170050, Fax:  00494101700560
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 6848308.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 6516929.68 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
2
Contract nr: 572 Denumirea: Executia de lucrari de constructii si instalatii Lot nr.3
V.1) Data atribuirii contractului 8/17/2010
V.2) Numarul de oferte primite 6
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC LOTUS SA
Adresa postala:  Str.22 Decembrie 1989, nr.30/A, Localitatea:  Zalau, Cod postal:  4700, Romania, Tel. 0260/661539, Fax:  0260/660611
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 1370875.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 779335.73 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Da
Partea din contract care ar putea fi subcontractata
Valoare fara TVA: 66313.77
V.6) Lista de Loturi
3
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala (FEADR)Masura322 ?Renovarea, dezvoltarea satelor, imbunatatirea serviciilor de baza pentru economia si populatia rurala si punerea in valoare a mostenirii rurale?
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Tribunalul Salaj-Sectia comerciala
Adresa postala:  Str. Tudor Vladimirescu nr. 12, Localitatea:  Zalau, Cod postal:  450067, Romania, Tel. 0260/612296
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Tribunalul Salaj
Adresa postala:  Str. Tudor Vladimirescu nr. 12, Localitatea:  Zalau, Cod postal:  450067, Romania
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
ASOCIATIA DEZVOLTAREA INTERCOMUNITARA A BAZINULUI VAII AGRIJULUI
Adresa postala:  AGRIJ NR.348, Localitatea:  AGRIJ, Cod postal:  457290, Romania, Tel. 0260/658658, Fax:  0260/658658
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
30.03.2011 12:22
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer