Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Depozit vechi de zgura si cenusa CET Govora -Suprainaltarea compartimentului 1 la cota +248,00 mdMN


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
2.099.396 RON

Castigatorul Licitatiei: SC GOVORA SA RM VALCEA
Anunt de atribuire numarul 132471/14.03.2012
Informatii anunt de participare asociat 122474
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
CET GOVORA S.A
Adresa postala: Strada Industriilor, Nr.1, Localitatea: Ramnicu Valcea, Cod postal: 240050, Romania, Punct(e) de contact: LIVIA MIHAELA COCLET, Tel. +40 0250733601/+40 0250733602-365, Email: [email protected], Fax: +40 0250732890, Adresa internet (URL): http: //www.cetgovora.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Producere, transport ?i distribu?ie de gaz ?i de energie termic?
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Depozit vechi de zgura si cenusa CET Govora -Suprainaltarea compartimentului 1 la cota +248, 00 mdMN
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Municipiul Ramnicu Valcea- la o distanta de cca 5, 5 km de sediul CET Govora, pe malul stang al raului Olt, in aval de UHE Govora.
Codul NUTS: RO415 - Valcea
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Conform Caiet de Sarcini si documentatie tehnico economica elaborata de ISPESuprainaltare diguri de contur in compartimentul 1 pe o lungime de 335 m sidig de compartimentare intre compartimentul 1 si 2 pe o lungime de 285, 00 m; Saltea drenanta pe o lungime de 285 m; Rigole la baza digului de contur; Instalatii de colectare a apei limpezite; Instalatii pentru urmarirea comportarii constructiilor; Sustinere conducte evacuare zgura si cenusa si stropire- constructii.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45247200-2 - Lucrari de constructii de baraje si de structuri fixe similare (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
2, 099, 396.08RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 12020 Denumirea: Depozit vechi de zgura si cenusa Cet Govora-suprainaltare comp.I la cota +248mdMN
V.1) Data atribuirii contractului 07.03.2012
V.2) Numarul de oferte primite 6
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC GOVORA SA RM VALCEA
Adresa postala: RM VALCEA, STRADA PRIZA OLT, NR.11, BLOC 5, Localitatea: Ramnicu Valcea, Cod postal: 240050, Romania, Tel. 0250/738730, Email: [email protected], Fax: 0250/738730
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 3850000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 2099396.08 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
TRIBUNALUL VALCEA
Adresa postala: Scuarul Revolutiei Nr.1, Localitatea: Ramnicu Valcea, Cod postal: 24, Romania, Tel. +40 250739120, Email: [email protected], Fax: +40 250732207
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Compartiment Juridic - autoritatea contractanta
Adresa postala: Str. Industriilor, nr.1, Localitatea: Rm. Valcea, Cod postal: 240050, Romania, Tel. +40 0250733601, Fax: +40 0250732890/ +40 0250733602
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
13.03.2012 14:45
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer