Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Depozit vechi de zgura si cenusa ?suprainaltarea compartimentului 2 la cota +248,00 mdMN


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
2.924.337 RON

Castigatorul Licitatiei: SC GOVORA SA RM VALCEA
Anunt de atribuire numarul 136024/31.07.2012
Informatii anunt de participare asociat 127153
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
CET GOVORA S.A
Adresa postala: Strada Industriilor, Nr.1, Localitatea: Ramnicu Valcea, Cod postal: 240050, Romania, Punct(e) de contact: LIVIA MIHAELA COCLET, Tel. +40 250733601/ +40 250733602-365, Email: [email protected], Fax: +40 0250732890, Adresa internet (URL): http: //www.cetgovora.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Producere, transport ?i distribu?ie de gaz ?i de energie termic?
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Depozit vechi de zgura si cenusa ?suprainaltarea compartimentului 2 la cota +248, 00 mdMN
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Municipiul Ramnicu Valcea- la o distanta de cca 5, 5 km de sediul CET Govora, pe malul stang al raului Olt, in aval de UHE Govora.
Codul NUTS: RO415 - Valcea
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Conform Caiet de Sarcini si documentatie tehnico economica elaborata de ISPESuprainaltare dig de contur, Saltea drenanta, Rigole la baza digului de contur; Instalatii de colectare a apei limpezite; Instalatii pentru urmarirea comportarii constructiilor;
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45247200-2 - Lucrari de constructii de baraje si de structuri fixe similare (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
2, 924, 336.64RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 12132 Denumirea: Depozit vechi de zgura si cenusa CET Govora -Suprainaltarea compartimentului 2 la cota +248, 00 mdMN
V.1) Data atribuirii contractului 26.07.2012
V.2) Numarul de oferte primite 3
Numarul de oferte admisibile 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC GOVORA SA RM VALCEA
Adresa postala: RM VALCEA, STRADA PRIZA OLT, NR.11, BLOC 5, Localitatea: Ramnicu Valcea, Cod postal: 240050, Romania, Tel. 0250/738730, Email: [email protected], Fax: 0250/738730
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 4466188.47 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 2924336.64 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
a)In functie de modul de prezentare a candidaturilor, respectiv Oferta individuala/Oferta comuna - cu sau fara sustinere/subcontractare, pentru indeplinirea cerintelor de calificare si selectie solicitate se va avea in vedere Anexa 2 din Ordinul 509/2011 emis de ANRMAP, (disponibil la adresa http: //www.anrmap.ro/b) In cazul in care se constata ca, in urma reofertarii in SEAP apropunerilor financiare, ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, pentru departajarea ofertelor autoritatea contractanta va solicita clarificari prin intermediul SEAP, in vederea incarcarii electronice de catre operatorii economici de documente care contin noi preturi.c)Toate documentele ofertei vor fi prezentate in limba romana.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
TRIBUNALUL VALCEA
Adresa postala: Scuarul Revolutiei Nr.1, jud.Valcea, Localitatea: Ramnicu Valcea, Cod postal: 240175, Romania, Tel. +40 250739120, Email: [email protected], Fax: +40 250732207, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
COMPARTIMENT JURIDIC autoritate contractanta
Adresa postala: Strada Industriilor Nr.1 , ,Localitatea: Ramnicu Valcea, Cod postal: 240050, Romania, Tel. +40 250733601-258, Fax: +40 250732890
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
27.07.2012 10:28
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer