Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - DESEMNAREA FURNIZORILOR DE FORMARE PROFESIONALA PE ANUL 2012


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
540.000 RON

Castigatorul Licitatiei: FUNDATIA SCOALA ROMANA DE AFACERI A CAMERELOR DE COMERT SI INDUSTRIE - FILIALA CALARASI
Anunt de atribuire numarul 125649/18.06.2012
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
CENTRUL REGIONAL DE FORMARE PROFESIONALA A ADULTILOR CALARASI
Adresa postala: str. Sloboziei, nr. 4 bis, Localitatea: Calarasi, Cod postal: 910014, Romania, Punct(e) de contact: CLAUDIU POPA, Tel. +40 242314353/ +40 242319137, Email: [email protected], [email protected], [email protected], Fax: +40 242314353/ +40 242319137, Adresa internet (URL): str. Sloboziei, nr. 4 bis, cod postal 910014 loc. Calarasi, jud. CALARASI
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
DESEMNAREA FURNIZORILOR DE FORMARE PROFESIONALA PE ANUL 2012
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
24 - Servicii de invatamant si de formare profesionala
Locul principal de prestare: CENTRUL REGIONAL DE FORMARE PROFESIONALA A ADULTILOR CALARASI , STR. SLOBOZIEI, NR. 4 BIS, LOC. CALARASI
Codul NUTS: RO312 - Calarasi
In cazul categoriilor de servicii 17-27 aprobati publicarea prezentului anunt?Da
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
DESEMNAREA FURNIZORILOR DE FORMARE PROFESIONALA PE ANUL 2012 IN VEDEREA ASIGURARII ACTIVITATII DE INSTRUIRE NECESARE DESFASURARII IN BUNE CONDITII A PROGRAMELOR DE FORMARE PROFESIONALA DESFASURATE DECATRE C.R.F.P.A. CALARASI
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
80530000-8 - Servicii de formare profesionala (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
540, 000RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 979/142 Denumirea: CONTRACT PRESTARE SERVICII FORMARE- FURNIZARE DE INSTRUCTORI
V.1) Data atribuirii contractului 02.05.2012
V.2) Numarul de oferte primite 2
Numarul de oferte admisibile 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
FUNDATIA SCOALA ROMANA DE AFACERI A CAMERELOR DE COMERT SI INDUSTRIE - FILIALA CALARASI
Adresa postala: STR. PROGRESUL, BL. BBB, ETAJ 4, NR. 910001, Localitatea: CALARASI, Cod postal: 910001, Romania, Tel. 0242318910, Fax: 0242318910, Adresa internet (URL): www.srafcalarasi.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 540000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 540000.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
CONSILIUL NATIONAL DE SOLUTIONARE A CONTESTATIILOR
Adresa postala: STR. STAVROPOLEUS, NR. 6 SECTOR 3, Localitatea: BUCURESTI, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
CENTRUL REGIONAL DE FORMARE PROFESIONALA A ADULTILOR CALARASI
Adresa postala: STR. SLOBOZIEI, NR. 4 BIS, LOC. CALARASI, Localitatea: CALARASI, Cod postal: 910014, Romania, Tel. +40 242314353/ +40 242319137, Email: [email protected], Fax: +40 242314353/ +40 242319137
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
15.06.2012 14:28
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer