Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Detalii de executie pentru proiectul"Reabilitare, modernizare si dotari Scoala cu cls.I-VIII Stefan cel Mare"


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
68.175 RON

Castigatorul Licitatiei: CERT PRODEX S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 121426/08.02.2012
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
MUNICIPIUL FOCSANI
Adresa postala: Str.Dimitrie Cantemir Nr.1 bis, Localitatea: Focsani, Cod postal: 620098, Romania, Punct(e) de contact: VASILICA PETRONIE, Tel. +40 237/215710, Email: [email protected], Fax: +40 237/216700, Adresa internet (URL): www.focsani.info, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Detalii de executie pentru proiectul"Reabilitare, modernizare si dotari Scoala cu cls.I-VIII Stefan cel Mare"
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
12 - Servicii de arhitectura; servicii de inginerie si servicii integrate de inginerie; servicii de amenajare urbana si servicii de arhitectura peisagistica; servicii conexe de consultanta stiintifica si tehnica; servicii de testare si analiza tehnica
Locul principal de prestare: sediul prestatorului
Codul NUTS: RO226 - Vrancea
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Realizare detalii de executie pentru proiectul"Reabilitare, modernizare si dotari Scoala cu cls.I-VIII Stefan cel Mare"
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
71221000-3 - Servicii de arhitectura pentru constructii (Rev.2)
71321000-4-Servicii de proiectare tehnica a instalatiilor mecanice si electrice pentru constructii (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
68, 175RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere fara anunt de participare
Justificarea alegerii procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare:
• Lucrarile / produsele / serviciile pot fi furnizate numai de un anumit ofertant, din motive legate de protejarea unor drepturi de exclusivitate
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 71359 Denumirea: detalii de executie pentru proiectul"Reabilitare si modernizare Scoala Stefan cel Mare
V.1) Data atribuirii contractului 22.12.2011
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
CERT PRODEX S.R.L.
Adresa postala: Str. Mures, nr 5, Localitatea: Focsani, Cod postal: 620111, Romania, Tel. 0237226006, Email: [email protected], Fax: 0237226006, Adresa internet (URL): http: //www.certprodex.ro/
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 90899.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 68174.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Axa prioritara 3 Imbunatatirea infrastructurii sociale -3.4-Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea infrastructurii educationale preuniversitare , universitare si a infrastructurii pentru formare profesionala continua
VI.2) Alte informatii
contractul a fost incheiat pe baza notei de negociere 17513/04.04.2011 , dupa semnarea contractului de finantare cu MinsterulDezvoltarii Regionale si Turismului 2615/07.12.2011
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
TRIBUNALUL VRANCEA- SECTIA COMERCIALA
Adresa postala: b-dul Independentei nr.19-21, Localitatea: Focsani, Cod postal: 620056, Romania, Tel. +40 237232092, Email: [email protected], Fax: +40 237232092
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Primaria Municipiului Focsani
Adresa postala: str.Dimitrie Cantemir nr.1 bis, Localitatea: Focsani, Cod postal: 620098, Romania, Tel. +40 237236000, Email: [email protected], Fax: +40 237216700
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
06.02.2012 14:54
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer