Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - DEZVOLTARE INFRASTRUCTURA IN COMUNA PAUSESTI PRIN CONSTRUIREA UNUI POD DIN B.A. SI A DOUA PUNTI PIETONALE PESTE PÂRÂUL OTASAU


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
1.697.213 RON

Castigatorul Licitatiei: Regia Autonoma Judeteana de Drumuri si Poduri Valcea
Anunt de atribuire numarul 30339/29.10.2007
Informatii anunt de participare asociat 14672
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Comuna Pausesti (Primaria Pausesti)
Adresa postala:  loc. Pausesti, nr.85, ,judetul Valcea, Localitatea:  Pausesti-Otasau, Cod postal:  247460, Romania, Punct(e) de contact:  Gheorghe Pirvulescu, Tel. 0250/774060, In atentia:  Gheorghe Pirvulescu, Email:  [email protected], Fax:  0250/774261, Adresa internet (URL):  www.pausestiotasau.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
DEZVOLTARE INFRASTRUCTURA IN COMUNA PAUSESTI PRIN CONSTRUIREA UNUI POD DIN B.A. SI A DOUA PUNTI PIETONALE PESTE PÂRÂUL OTASAU
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Comuna Pausesti
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
O singura lucrare in care se vor executa trei obiective : un pod rutier cu lungime totala= 62, 2 m, latime totala = 6, 00 m , latime parte carosabila =5, 00 m si doua punti pietonale , fiecare cu lungime totala= 60, 00 m, latime totala = 1, 80 m , latime utila =0, 90 m .
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45221100-3 - Lucrari de constructii de poduri (Rev.1)
45221220-0-Podete (Rev.1)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
1, 697, 213.07RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
Criterii
Pondere
1.
Pretul(fara TVA)
80%
Descriere:
2.
Garantie lucrare
10%
Descriere:
3.
Durata de executie
10%
Descriere:
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 12 Denumirea: DEZVOLTARE INFRASTRUCTURA IN COMUNA PAUSESTI PRIN CONSTRUIREA UNUI POD DIN B.A. SI A DOUA PUNTI
V.1) Data atribuirii contractului 10/23/2007
V.2) Numarul de oferte primite 3
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
Regia AutonomaJudeteana de Drumuri si Poduri Valcea
Adresa postala:  strada Gib Mihaescu, nr.28, Localitatea:  Rm. Valcea, Cod postal:  240158, Romania, Tel. 0250737233, Email:  [email protected], Fax:  0250737233
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 1815584.10 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 1697213.07 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Da
Partea din contract care ar putea fi subcontractata
Procent(%): 10
Descriere succinta a valorii/procentului din contract care urmeaza sa fie subcontractat
Executie punte pietonala in punctul' La Cheran"
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala:  Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  030084, Romania, Tel. +4 (021) 310.46.41, Email:  [email protected], Fax:  : +4 (021) 310.46.42
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Contestatia poate fi depusain cel mult 10 zilede la dataluarii la cunostiintade catre contestatorde un act al autoritatii contractantepe careacesta il consideranelegal.
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Primaria Comunei Pausesti, judetul Valcea
Adresa postala:  str. Linia Principala, nr.85, Localitatea:  Pausesti, Cod postal:  247460, Romania, Tel. 0250774060, Email:  [email protected], Fax:  0250774261
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
29.10.2007 11:08
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer