Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Dezvoltare Sistem AMR (Automatic Meter Reading) pentru activitati de masurare la nivel S.C. Electrica S.A. ? Etapa I ? Obiect 4


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
31.300.000 RON

Castigatorul Licitatiei: Energobit SA
Anunt de atribuire numarul 147914/09.01.2014
Informatii anunt de participare asociat 143341
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
ELECTRICA S.A.
Adresa postala: Str. Grigore Alexandrescu, nr. 9, Sector 1, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010621, Romania, Punct(e) de contact: MIRCEA CLAUDIU TITA, Tel. +40 212085309, Email: [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], Fax: +40 212085314, Adresa internet (URL): www.electrica.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Dezvoltare Sistem AMR (Automatic Meter Reading) pentru activitati de masurare la nivelS.C. Electrica S.A. ? Etapa I ? Obiect 4
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Sediul autoritatii contractante si locatii din cadrul filialelor de distributie ale S.C. Electrica S.A.
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Dezvoltarea Sistemului AMR (Automatic Meter Reading) pentru activitati de masurare la nivel S.C. Electrica S.A. ? Etapa I ? Obiect 4 presupune predarea de catre Furnizor a urmatoarelor: ? Contoare electronice trifazate de energie electrica activa si reactiva, unitati de comunicatie aferente conform specificatiilor tehnicedin Anexa Caietului de Sarcini;? Alte echipamente de calcul si conexe, conform listei de echipamente;? Licente software sisteme de operare si baze de date? Licente software pentru administrarea si exploatarea contoarelor livrate? Software de comunicatie? Software pentru toate aplicatiile dezvoltate in sistemul de telemasura.? Alte licente software necesare pentru implementarea functiilor de la punctul central? Servicii conexe prestate: -de analiza de proces-de proiectare, adaptare, implementare;
-de montare contoare electronice si echipamente de comunicatie conform Anexa 4- de parametrizare a echipamentelor furnizate si integrare a acestora in sistemele informatice existente;
-de instruire a personalului Achizitorului;
-Testarea functionalitatilor sistemului (FAT, SAT) in urma dezvoltarii acestuia;
-Echipamente si piese de schimb specifice pe perioada de garantie;
-Materiale necesare pentru buna functionare a sistemului;
-Documentatia intregii furnituri in limba romana;
-Propuneri de servicii de mentenanta post-garantie.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
38552000-9 - Contoare electronice (Rev.2)
32552410-4-Modemuri (Rev.2)
48000000-8-Pachete software si sisteme informatice (Rev.2)
48820000-2-Servere (Rev.2)
51110000-6-Servicii de instalare a echipamentului electric (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
31, 300, 000RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Da
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
9900/ 24572/ 2013
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2013/S224-390666din19.11.2013
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 173 Denumirea: Dezvoltare Sistem AMR (Automatic Meter Reading) pentru activitati de masurare la nivel SC Electrica
V.1) Data atribuirii contractului 30.12.2013
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
Energobit SA
Adresa postala: Str. Taietura Turcului, Nr.47/11, Localitatea: Cluj-Napoca, Cod postal: 400633, Romania, Tel. +40 0264207500, Email: [email protected], Fax: +40 0264207555, Adresa internet (URL): www.energobit.com
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 31300000.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
1. Toti candidatii care indeplinesc criteriile de calificare vor fi selectati/preselectati in vederea participarii cu oferta in etapa a 2-a de desfasurare a procedurii de atribuire a contractului.In cazul in care doua sau mai multe oferte admisibile, oferteaza acelasi pret minim, atunci in vederea atribuirii contractului de achizitie publica se va solicita ofertantilor cu oferte financiare egale o noua propunere financiara in plic inchis. In acest caz va fi declarata castigatoare oferta depusa de operatorul economic care a depus propunerea financiara cu cel mai mic pret.2)In cadrul ofertei ce va fi inaintata, operatorii economici vor tine cont inclusiv de dispozitiile art. 170 din OUG nr.34/2006 ? In conformitate cu dispozitiile art.692, alin.(2) din OUG nr.34/2006 toti operatorii economici vor fi obligati sa prezinte intr-un formular de informatii generale toate datele de identificare ale ofertantului / candidatului / ofertantului asociat / subcontractantului / tertului sustinator (adresa, telefon, fax, adresa e-mail, cod postal, cont bancar, CIF, inregistrare la Registrul Comerului). Numarul de operatori economici preconizat: minim 3
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
SC Electrica SA ? Directia Juridica, Resurse Umane, Control Managerial si Comunicare
Adresa postala: Str. Grigore Alexandrescu, nr. 9, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010621, Romania, Tel. +40 212085012, Email: [email protected], Fax: +40 212085314, Adresa internet (URL): www.electrica.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
08.01.2014 11:55
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer