Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Dezvoltarea capacita?ii tehnice a Atelierului de Prototipuri prin achizi?ionarea unui strung cu comanda numerica


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
109.000 EUR

Castigatorul Licitatiei: DMG MORI SEIKI Europe AG
Anunt de atribuire numarul 138526/19.07.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU TEHNOLOGII IZOTOPICE SI MOLECULARE
Adresa postala: CLUJ-NAPOCA; Str.Donath 65-103;, Localitatea: Cluj-Napoca, Cod postal: 400293, Romania, Punct(e) de contact: GABRIEL POPENECIU, Tel. +40 264584616, In atentia: ing D-tru Chincisan, Email: [email protected], Fax: +40 264420042, Adresa internet (URL): www.itim-cj.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.elicitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Institut National de Cercetare Dezvoltare
Activitate (activitati)
Altele: cercetare-dezvoltare
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Dezvoltarea capacita?ii tehnice a Atelierului de Prototipuri prin achizi?ionarea unui strung cu comanda numerica
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: sediul Autoritatii contractante
Codul NUTS: RO113 - Cluj
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Achizitie publica pentru "Dezvoltarea capacita?ii tehnice a Atelierului de Prototipuri prin achizi?ionarea unui strung cu comanda numerica"
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
42611000-2 - Masini-unelte cu utilizare speciala (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
109, 000EUR
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere fara anunt de participare
Justificarea alegerii procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare:
• Produsele in cauza sunt fabricate exclusiv in scopuri de cercetare, experimentare, studiu sau dezvoltare in conditiile mentionate in directiva relevanta
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
1748/19.06.2013
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 851793 Denumirea: Dezvoltarea capacita?ii tehnice a Atelierului de Prototipuri prin achizi?ionarea unui strung cu coma
V.1) Data atribuirii contractului 15.07.2013
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
DMG MORI SEIKI Europe AG
Adresa postala: Lagerstrasse, 14-8600, Localitatea: Dubendorf, Cod postal: 8600, Switzerland, Tel. +41 0448011230, Email: [email protected], Fax: +41 0448011230, Adresa internet (URL): www.dmgmoriseiki.com
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 479838.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 482870.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Tribunalul Cluj - Sectia Comerciala si de Contenscios Administrativ
Adresa postala: Calea Dorobantilor nr. 2-4, Localitatea: cluj-Napoca, Cod postal: 405100, Romania, Tel. +40 264596110, Email: [email protected], Fax: +40 264595844, Adresa internet (URL): www.just.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
conform art. 286 si urm. din OUG 34/2006
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
INCDTIM - Serviciul Juridic
Adresa postala: str. Donath nr 65-103, Localitatea: Cluj-Napoca, Cod postal: 400293, Romania, Tel. +40 264584037, Email: [email protected], Fax: +40 264420042, Adresa internet (URL): www.itim-cj.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
19.07.2013 15:45
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer