Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Dezvoltarea capacitatii sistemului penitenciar de a asigura securitatea la toate nivelurile, precum si imbunatatirea conditiilor de detentie


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
935.000 EUR

Castigatorul Licitatiei: S.C. GRIVITA REMORCI S.R.L.,
Anunt de atribuire numarul 64894/24.12.2008
Informatii anunt de participare asociat 51265
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Ministerul Economiei si Finantelor
Adresa postala: Bulevardul Mircea Voda, nr. 44, Intrarea B, Sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030669, Romania, Punct(e) de contact: Oficiul de Plati si Contractare PHARE, Tel.40 21 326.55.55/ int. 560, In atentia: Maghear Anamaria, Email: [email protected], Fax: 40 21 326 87 30; +40 21 326 87 09, Adresa internet (URL): www.cfcu.mfinante.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Dezvoltarea capacitatii sistemului penitenciar de a asigura securitatea la toate nivelurile, precum si imbunatatirea conditiilor de detentie
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Romania, Bucuresti-locatiile prevazute in Anexa I C a documentatiei de atribuire
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Contractul are drept scop achizitionarea a 15 vehicule pentru transportul detinutilor (5 vehicule de 22 de locuri si 10 vehicule de 10 locuri) care sa corespunda exigentelor europene privind transportul persoanelor private de libertate.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
34114210-4 - Vehicule pentru transportul detinutilor (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
935, 000EUR
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
PHARE 2006/018-147.01.04.07.02 ; Nr. SEAP 64894/27.09.2008
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2008/S189-250415din30.09.2008
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 502958/30.11.2008 Denumirea: Dezvoltarea capacitatii sistemului penitenciar de a asigura securitatea la toate nivelurile- LOT 3
V.1) Data atribuirii contractului 11/30/2008
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
S.C. GRIVITA REMORCI S.R.L.,
Adresa postala: Blv. Expozitiei nr. 20, sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 012104, Romania, Tel.021.224.30.51, Email: [email protected], Fax: 021.224.06.52
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 628345.00 Moneda: EUR Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 375000.00 Moneda: EUR Fara TVA
Valoarea: 1, 417, 275 Moneda: RON
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Da
Partea din contract care ar putea fi subcontractata
Procent(%): 38
Contract nr: 502957/30.11.2008 Denumirea: Dezvoltarea capacitatii sistemului penitenciar de a asigura securitatea la toate nivelurile- LOT 4
V.1) Data atribuirii contractului 11/30/2008
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
S.C. GRIVITA REMORCI S.R.L.,
Adresa postala: Blv. Expozitiei nr. 20, sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 012104, Romania, Tel.021.224.30.51, Email: [email protected], Fax: 021.224.06.52
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 483127.00 Moneda: EUR Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 560000.00 Moneda: EUR Fara TVA
Valoarea: 2, 116, 464 Moneda: RON
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Da
Partea din contract care ar putea fi subcontractata
Procent(%): 38
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Contractul se inscrie in programul sectorial pentru justitie PHARE 2006/018-147.01.04.07.02 - Sprijin pentru imbunatatirea independentei, profesionalismului si managementului sistemului judiciar din Romania
VI.2) Alte informatii
Deoarece valoarea estimata a bugetului pentru unul din loturile atribuite nu este aceeasi cu valoarea forndurilor care pot fi disponibilizate (avand o economie de 253345.00 euro la lotul 3), in baza art. 200 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica , a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006 si OUG 94/2007 si coroborata cu art. 82 din HG 925/2006, s-a solicitat acordul Autoritatii de Implementare pentru atribuirea contractului pentru lotul 4 , operatorului economic ce a avut o propunere financiara mai mare decat valoarea estimata a bugetului lotului respectiv (propunere financiara mai mare cu 76873.00 euro decat valoarea estimata a bugetului ).Propunerea a fost agreeata de Autoritatea de Implementare, iar contractul s-a semnat pentru suma de 560000 euro.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos nr.6, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.(+4) 021 310.46.41, Email: [email protected], Fax: (+4) 021 310.46.42, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Oficiul de Plati si Contractare Phare
Adresa postala: Bulevardul Mircea Voda, nr. 44, Intrarea B, Sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.40 21 326.55.55/ int. 181, Email: [email protected], Fax: 40 21 326.87.09 / 326.87.30, Adresa internet (URL): http: //cfcu.mfinante.ro/
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
conform legislatiei in vigoare
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Oficiul de Plati si Contractare Phare
Adresa postala: Bulevardul Mircea Voda, nr. 44, Intrarea B, Sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.40 21 326.55.55/ int. 614, Email: [email protected], Fax: 40 21 326.87.09 / 326.87.30, Adresa internet (URL): http: //cfcu.mfinante.ro/
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
22.12.2008 12:17
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer