Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Dezvoltarea si consolidarea turismului in zona de nord a Vaii Topolog in localitatea Suici judetul Arges prin sprijinirea promovarii resurselor turistice


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
77.332 RON

Castigatorul Licitatiei: CENTRUL DE INSTRUIRE SI CONSULTANTA LABOR
Anunt de atribuire numarul 132552/10.01.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMUNA SUICI (PRIMARIA SUICI)
Adresa postala: COMUNA SUICI, Localitatea: suici, Cod postal: 117725, Romania, Punct(e) de contact: ELENA POPESCU, Tel. +40 748125967, Email: [email protected], Fax: +40 248545155
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Dezvoltarea si consolidarea turismului in zona de nord a Vaii Topolog in localitatea Suici judetul Arges prin sprijinirea promovarii resurselor turistice
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
27 - Alte servicii
Locul principal de prestare: COMUNA SUICI- JUDETUL ARGES
Codul NUTS: RO311 - Arges
In cazul categoriilor de servicii 17-27 aprobati publicarea prezentului anunt?Da
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Dezvoltarea si consolidarea turismului in zona de nord a Vaii Topolog in localitatea Suici judetul Arges prin sprijinirea promovarii resurselor turistice
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
79342200-5 - Servicii de promovare (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
77, 332RON TVA inclus(24%)
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Da
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 4649/16.10.2012 Denumirea: CENTRUL DE INSTRUIRE SI CONSULTANTA LABOR
V.1) Data atribuirii contractului 16.10.2012
V.2) Numarul de oferte primite 6
Numarul de oferte admisibile 6
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
CENTRUL DE INSTRUIRE SI CONSULTANTA LABOR
Adresa postala: Str. Matei Basarab, Bl. U21, Sc. A, Ap. 3, Localitatea: Slobozia, Cod postal: 920072, Romania, Tel. +40 243236418, Email: [email protected], Fax: +40 243236418, Adresa internet (URL): www.labor.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 77332.00 Moneda: RON Cu TVA inclus TVA(%): 24.00
Numarul de luni: 2
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): FONDURI EUROPENE- PROGRAMUL OPERATIOAL REGIONAL
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
07.01.2013 12:28
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer