Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - DEZVOLTAREA SI EXTINDEREA CENTRULUI MULTIFUNCTIONAL DE SERVICII SOCIALE


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
1.970.000 RON

Castigatorul Licitatiei: SC VEGA 93 SRL
Anunt de atribuire numarul 110998/12.07.2011
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
CENTRUL MULTIFUNCTIONAL DE SERVICII SOCIALE GALATI
Adresa postala:  Str. Domneasca, nr. 160, Localitatea:  Galati, Cod postal:  800122, Romania, Punct(e) de contact:  Mihaela Filoti, Tel. 0236/479415, Email:  [email protected], Fax:  0236/479415
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Protectie sociala
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
DEZVOLTAREA SI EXTINDEREA CENTRULUI MULTIFUNCTIONAL DE SERVICII SOCIALE
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea, prin orice mijloace, a unei lucrari, conform cerintelor specificate de autoritatea contractanta
Locul principal de executare: LA SEDIUL UNITATII DIN STRADA DOMNEASCA NR. 160 GALATI
Codul NUTS: RO224 - Galati
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
LUCRARI CONSTRUCTIE P+2
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45200000-9 - Lucrari de constructii complete sau partiale si lucrari publice (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
1, 970, 000RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere fara anunt de participare
Justificarea alegerii procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare:
• Situatie de urgenta extrema survenita in urma unor evenimente care nu puteau fi prevazute de autoritatea contractanta, in conformitate cu conditiile stricte stabilite in directiva
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
Criterii
Pondere
1.
PRETUL OFERTEI
50%
Descriere:
2.
PROCEDURI TEHNICE DE EXECUTIE
15%
Descriere:
3.
PROGRAMUL DE ASIGURARE A CALITATII
10%
Descriere:
4.
GARANTIA ACORDATA LUCRARII
10%
Descriere:
5.
DURATA DE REALIZARE A LUCRARII
15%
Descriere:
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Da
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
120
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 120 Denumirea: DEZVOLTAREA SI EXTINDEREA CENTRULUI MULTIFUNCTIONAL DE SERVICII SOCIALE GALATI
V.1) Data atribuirii contractului 12/6/2010
V.2) Numarul de oferte primite 6
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC VEGA 93 SRL
Adresa postala:  STR. SIDERURGISTILOR NR. 7, Localitatea:  GALATI, Cod postal:  800364, Romania, Tel. 0236473105, Email:  [email protected], Fax:  0236473105
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 1970000.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): AP 3: IMBUNATATIREA INFRASTRUCTURII SOCIALEDMI 3.2. : REABILITAREA, MODERNIZAREA, DEZVOLTAREA SI ECHIPAREA INFRASTRUCTURII SERVICIILOR SOCIALE
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
TRIBUNALUL GALATI, SECTIA COMERCIALA-ART.286. oug 34/2006
Adresa postala:  STR. BRAILEI NR., Localitatea:  GALATI, Cod postal:  800367, Romania, Tel. 0236 460.632, Fax:  0236 460.632
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
SERVICIUL JURIDIC AL CENTRULUI MULTIFUNCTIONAL DE SERVICII SOCIALE GALATI
Adresa postala:  STR. DOMNEASCA NR. 160, Localitatea:  GALATI, Cod postal:  800163, Romania, Tel. 0236479415, Email:  [email protected], Fax:  0236479415
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
07.07.2011 10:15
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer