Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Dezvoltarea Sistemului Informatic Medical prin servicii de e-sanatate in beneficiul locuitorilor Judetului Prahova


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
5.367.027 RON

Castigatorul Licitatiei: SIVECO Romania S.A.
Anunt de atribuire numarul 144125/22.01.2014
Informatii anunt de participare asociat 143724
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA PLOIESTI
Adresa postala: STR.GAGENI, NR.100, JUD.PRAHOVA, Localitatea: Ploiesti, Cod postal: 100576, Romania, Punct(e) de contact: MARIANA CURSARU, Tel. +40 10244521641, Email: [email protected], Fax: +40 10244521641, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
spital
Activitate (activitati)
- Sanatate
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Dezvoltarea Sistemului Informatic Medical prin servicii de e-sanatate in beneficiul locuitorilor Judetului Prahova
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Spitalul Judetean de Urgenta Ploiesti
Spitalul de Pediatrie Ploiesti
Spitalul Orasenesc Baicoi
Codul NUTS: RO316 - Prahova
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Implementarea aplicatiilor electronice de e-sanatate la nivel local va asigura cresterea productivitatii si calitatii serviciilor unitatilor sanitare prin reducerea reala a costurilor interne, reducerea timpului de prelucrare a datelor medicale, cresterea numarului persoanelor fizice care vor avea acces la servicii medicale informatizate, cresterea personalului medical instruit pentru folosirea sistemelor informatice de e-sanatate. Aceste sisteme vizeaza implemetarea in mod unitar a unui sistem informatic clinic, a unui sistem informatic de gestiune dedicat unei unitati spitalicesti, portal medical si echipamente.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
48000000-8 - Pachete software si sisteme informatice (Rev.2)
48820000-2-Servere (Rev.2)
51611100-9-Servicii de instalare de hardware (Rev.2)
72262000-9-Servicii de dezvoltare software (Rev.2)
79632000-3-Servicii de formare a personalului (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
5, 367, 026.38RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Da
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2013/S110-187738din08.06.2013
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 432 Denumirea: Dezvoltarea Sistemului Informatic Medical prin servicii de e-sanatate in beneficiul locuitorilor Jud
V.1) Data atribuirii contractului 08.01.2014
V.2) Numarul de oferte primite 5
Numarul de oferte admisibile 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SIVECO Romania S.A.
Adresa postala: Str. Rasaritului, nr. 1, Bl 118, ap 48, sector 6, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 061201, Romania, Tel. 0723364558, Email: [email protected], Fax: 0213023391, Adresa internet (URL): www.siveco.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 5368100.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 5367026.38 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de luni: 8
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): AXA PRIORITARA PENTRU PROGRAMUL OPERATIONAL SECTORIAL CRESTEREA COMPETITIVITATII ECONOMICE SI DOMENIUL MAJOR DE INTERVENTIEAXA PRIORITARA III - ?TEHNOLOGIA INFORMATIEI SI COMUNICATIILOR PENTRU SECTOARELE PRIVAT SI PUBLIC?DOMENIUL MAJOR DE INTERVENTIE 2 ?DEZVOLTAREA SI CRESTEREA EFICIENTEI SERVICIILOR PUBLICE ELECTRONICE ?
VI.2) Alte informatii
Oferta cu pretul cel mai scazut va fi desemnata castigatoare.In situatia in care doua sau mai multe oferte clasate pe primul loc au acelasi pret in urma reofertarii de pret din cadrul rundei finale delicitatie electronica, autoritatea contractanta va proceda la solicitarea de clarificari prin intermediul SEAP, in vederea incarcarii electronice de catre operatorii economici a unor documente care contin noi preturi (reofertare de pret).
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
OFICIUL JURIDIC
Adresa postala: STR.GAGENI, NR.100, JUD.PRAHOVA, Localitatea: PLOIESTI, Cod postal: 100576, Romania, Tel. +401 0244521641, Email: [email protected], Fax: +401 0244521641
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
21.01.2014 09:08
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer