Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - DIAGNOSTICARE SI MONITORIZARE A VIBRATIILOR PENTRU BENZI TRANSPORTOARE


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
110.155 RON

Castigatorul Licitatiei: VONREP S.R.L.
Anunt de atribuire (utilitati) numarul 130290/05.11.2012
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SC COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA
Adresa postala: SUCURSALA DIVIZIA MINIERA TG-JIU-E.M.C. MOTRU str. Calea Severinului nr.19, Localitatea: MOTRU, Cod postal: 215200, Romania, Punct(e) de contact: SAVESCU ION CLAUDIU, Tel. +40 374178146, Email: [email protected], Fax: +40 253410422, Adresa internet (URL): www.eturceni.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
DIAGNOSTICARE SI MONITORIZARE A VIBRATIILOR PENTRU BENZI TRANSPORTOARE
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
8 - Servicii de cercetare si de dezvoltare
Locul principal de prestare: Cariera Rosiuta
Codul NUTS: RO412 - Gorj
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
DIAGNOSTICARE SI MONITORIZARE A VIBRATIILOR PENTRU BENZI TRANSPORTOARE
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
71335000-5 - Studii tehnice (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
110, 155.2RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere fara anunt de participare
Justificarea alegerii procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare:
• Contractul vizeaza exclusiv cercetarea, experimentarea, studiu sau dezvoltarea in conditiile mentionate in directiva
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 111DMMO Denumirea: DIAGNOSTICARE SI MONITORIZARE A VIBRATIILOR PENTRU BENZI TRANSPORTOARE
V.1) Data atribuirii contractului 31.10.2012
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
VONREP S.R.L.
Adresa postala: Aleea Pietii, Nr.1, Et.2, Localitatea: Targu Jiu, Cod postal: 210188, Romania, Tel. 0253/214251, Email: [email protected], Fax: 0253/214251, Adresa internet (URL): www.vonrep.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 111064.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 110155.20 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
BIROU LEGISLATIE EMC MOTRU
Adresa postala: str.Calea Severinului, nr.19, Municipiul Motru, Localitatea: MOTRU, Cod postal: 215200, Romania, Tel. +40 374178252, Fax: +40 253410035
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
01.11.2012 08:47
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer