Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Dinti de cupa excavatoare cu rotor


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
7.452.119 RON

Castigatorul Licitatiei: INTREPRINDEREA METALURGICA PENTRU AERONAUTICA METAV S.A.
Anunt de atribuire numarul 143175/02.10.2013
Informatii anunt de participare asociat 140490
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SC COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA
Adresa postala: Str. A.I.CUZA , NR.5, Localitatea: Targu Jiu, Cod postal: 210140, Romania, Punct(e) de contact: Grigorie DADALAU, Tel. +40 253205411, In atentia: Iustin Marian Stiuca, Email: iustin.st[email protected], [email protected], Fax: +40 253227281, Adresa internet (URL): www.cenoltenia.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Dinti de cupa excavatoare cu rotor
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Depozite Sucursala Divizia Miniera
Codul NUTS: RO412 - Gorj
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Furnizare Dinti de cupa pentru excavatoare cu rotor
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
43640000-1 - Piese pentru excavatoare (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
7, 452, 119.04RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Da
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2013/S077-130062din17.04.2013
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 417/CEO Denumirea: Dinti de cupa excavatoare cu rotor
V.1) Data atribuirii contractului 01.10.2013
V.2) Numarul de oferte primite 2
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
INTREPRINDEREA METALURGICA PENTRU AERONAUTICA METAV S.A.
Adresa postala: Str.Biharia, nr 67-77, sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 013981, Romania, Tel. 021 201 17 66, Email: [email protected], Fax: 021 201 17 67, Adresa internet (URL): www.ima-metav.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 7642231.89 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 7452119.04 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
2, 3, 4
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Tribunalul Gorj-Sectia Comerciala si de Contencios Administrativ
Adresa postala: str. Tudor Vladimirescu, nr. 34, Localitatea: Targu-Jiu, Cod postal: 210132, Romania, Tel. +40 253218661, Fax: +40 253218417
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Departamentul Juridic al Complexului Energetic Oltenia
Adresa postala: str. AI Cuza, nr.5, Localitatea: Targu Jiu, Cod postal: 210, Romania, Tel. +40 253205411, Fax: +40 227280, Adresa internet (URL): www.cenoltenia.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
01.10.2013 14:46
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer