Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Dirigentie de santier aferenta proiectului " REGENERAREA URBANA A CENTRULUI ISTORIC BISTRITA, Axa turistica 1,2,3"


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
411.960 RON

Castigatorul Licitatiei: ADAM'S CONSTRUCT S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 134025/20.10.2012
Informatii anunt de participare asociat 129779
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Municipiul Bistrita
Adresa postala: p-ta Centrala nr. 6, Localitatea: Bistrita, Cod postal: 420040, Romania, Punct(e) de contact: Bistrita, Piata Centrala, nr.1, Serviciul Achizitii, Tel. +40 263237323/+40 263223923, In atentia: Domnului FILIPOI LEONTIN, Email: [email protected], Fax: +40 263237323/+40 263224706, Adresa internet (URL): http: //www.primariabistrita.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
Altele: administratie publica locala
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Dirigentie de santier aferenta proiectului " REGENERAREA URBANA A CENTRULUI ISTORIC BISTRITA, Axa turistica 1, 2, 3"
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
12 - Servicii de arhitectura; servicii de inginerie si servicii integrate de inginerie; servicii de amenajare urbana si servicii de arhitectura peisagistica; servicii conexe de consultanta stiintifica si tehnica; servicii de testare si analiza tehnica
Locul principal de prestare: Bistrita
Codul NUTS: RO112 - Bistrita-Nasaud
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Activitatea de prestare a serviciilor de dirigentie de santier aferente proiectului " REGENERAREA URBANA A CENTRULUI ISTORICBISTRITA, AXA TURISTICA 1, 2, 3 " presupune asigurarea verificarii realizarii corecte a executiei lucrarilor de constructii si instalatii inurmatoarele faze de lucrari: - in perioada de pregatire a executiei lucrarilor;
- in perioada executiei lucrarilor;
- la receptia lucrarilor;
- in perioada de garantie a lucrarilor;Alte responsabilitati ale dirigintelui de santier-Realizarea sistemului de comunicare si raportare intre factorii implicati in realizarea obiectivului: beneficiar, contractor, proiectant, Inspectoratul de Stat in Constructii;
-Monitorizarea programului de lucrari;
-Controlul financiar al contractului de executie lucrari; -Completarea jurnalului de santier.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
71521000-6 - Servicii de supraveghere a santierului (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
411, 960RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
5
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2012/S56-091722din21.03.2012
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 61/L/71787 Denumirea: Dirigentie de santier aferenta proiectului " REGENERAREA URBANA A CENTRULUI ISTORIC BISTRITA, Axa tu
V.1) Data atribuirii contractului 24.09.2012
V.2) Numarul de oferte primite 3
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
ADAM'S CONSTRUCT S.R.L.
Adresa postala: STR. MEMORANDUMULUI, NR.64, AP.1/A, Localitatea: Timisoara, Cod postal: 300073, Romania, Tel. 0788 238889; 0356405877, Email: [email protected], Fax: 0356 405878
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 604347.92 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 411960.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Programul Operational Regional 2007-2013
VI.2) Alte informatii
Daca ofertele, clasate pe primul loc, au preturile egale autoritatea contractanta va solicita, pentru departajarea acestora, reofertarea in plicinchis a pretului ofertei.Operatorii economici care participa la procedura de licitatie deschisa, trebuie sa citeasca si sa-si insuseasca regulile si termenii prezentei documentatii de atribuire.Orice participant, la procedura, poate formula solicitari de clarificari, la documentatia de atribuire, iar raspunsurile vor fi transmise tuturor participantilor. Termenele de solicitare a clarificarilor si de raspuns la aceste solicitari sunt mentionate in fisa de date a achizitiei.Toate conditiile din documentatie, care nu au fost contestate sau pentru care nu s-au solicitat lamuriri suplimentare in perioada de solicitare a clarificarilor, se considera acceptate de catre ofertanti.Eventualele propuneri cu privire la clauzele contractuale se vor formula, in mod obligatoriu, in scris, sub forma de intrebari, inainte de data de depunere a ofertei.Participantii la sedinta de deschidere a ofertelor, vor prezenta, in mod obligatoriu, imputernicire scrisa din partea reprezentantului legal al ofertantului si copie dupa actul de identitate.Pentru ca autoritatea contractanta sa asigure garantarea protejarii acelor informatii pe care ofertantul le precizeaza ca fiind confidentiale, inceea ce priveste secretul comercial si protejarea intelectuala, ofertantul va preciza care din elementele care compun oferta sunt considerate confidentiale.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Primaria municipiului Bistrita, Serviciul Juridic si Evidenta Documente
Adresa postala: Piata Centrala nr.6, Localitatea: Bistrita, Cod postal: 420040, Romania, Tel. +40 263223923, Fax: +40 263231046
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
17.10.2012 09:33
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer