Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Dirigentie de santier in cadrul proiectului ?ARTERA DE LEGATURA INTRE STRADA STIRBEI VODA SI STRADA MORILOR, INCLUSIV PODUL PESTE RAUL OLANESTI, IN MUNICIPIUL RAMNICU VALCEA ?


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
41.243 RON

Castigatorul Licitatiei: TEGLAS NEMTOIU AUGUSTIN INTREPRINDERE INDIVIDUALA
Anunt de atribuire numarul 108207/05.11.2010
Informatii anunt de participare asociat 94742
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
PRIMARIA MUNICIPIULUI RAMNICU VALCEA
Adresa postala:  STRADA GENERAL PRAPORGESCU, NR.14, Localitatea:  Ramnicu Valcea, Cod postal:  240182, Romania, Punct(e) de contact:  LIVIU MIFTODE, Tel. 0250731016 int.126, In atentia:  IULIANA BUNEA, Email:  [email protected], [email protected], Fax:  0250731843, Adresa internet (URL):  www.primariavl.ro, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Dirigentie de santier in cadrul proiectului ?ARTERA DE LEGATURA INTRE STRADA STIRBEI VODA SI STRADA MORILOR, INCLUSIV PODUL PESTE RAUL OLANESTI, IN MUNICIPIUL RAMNICU VALCEA ?
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
12 - Servicii de arhitectura, servicii de inginerie specializata si servicii de inginerie integrata, servicii deproiectare urbanistica si peisagisitica, servicii conexe de consultanta stiintifica si tehnica, servicii de testari si analize tehnice
Locul principal de prestare: MUNICIPIULRM.VALCEA
Codul NUTS: RO415 - Valcea
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Dirigentie de santier in cadrul proiectului ?ARTERA DE LEGATURA INTRE STRADA STIRBEI VODA SI STRADA MORILOR, INCLUSIV PODUL PESTE RAUL OLANESTI, IN MUNICIPIUL RAMNICU VALCEA ?Domeniile de autorizare: 1.Drumuri, poduri, tunele, piste de aviatie, transport pe cablu2.Retele (Retele electrice)
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
71520000-9 - Servicii de supraveghere a lucrarilor (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
41, 242.68RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 32486 Denumirea: Dirigentie de santier in cadrulproiectului"Artera de legatura intre str. Stirbei Voda si str. Mori
V.1) Data atribuirii contractului 10/27/2010
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
TEGLAS NEMTOIU AUGUSTIN INTREPRINDERE INDIVIDUALA
Adresa postala:  Intrarea Venus, nr.2, Localitatea:  Rm. Valcea, Cod postal:  240283, Romania, Tel. 0746822163
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 50340.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 41242.68 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Contractul este finantat prin POR 2007 ? 2013 Axa prioritara 1 ? Sprijinirea dezvoltarii durabile a oraselor ? poli urbani de crestere, Domeniul major de interventie 1.1 ? Planuri integrate de dezvoltare urbana , Sub-domeniul ?Poli de dezvoltare urbana?
VI.2) Alte informatii
in perioada cuprinsa intre data publicarii anuntului de participare si data deschiderii ofertelor, agentii economicii interesati vor urmarii periodic in SEAP anuntul pentru a se informa in eventualitatea transmiterii de catre autoritatea contractanta a unor completari sau clarificari la documentatia de atribiure.Corespondenta dintre autoritatea contractanta si operatorii economici, pe parcursul derularii procedurii de atribuire a contractului se va face in scris, obligatoriu prin fax.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Curtea de Apel Pitesti-Sectia contencios administrativ
Adresa postala:  str. Victoriei, nr.22, Localitatea:  Pitesti, Cod postal:  110017, Romania, Tel. 0248624940, Fax:  0248211800
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Consiliul national de solutionare a contestatiilor
Adresa postala:  str. Stavropoleos, nr.6, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  030084, Romania, Tel. 0213104641, Fax:  0213104642
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Biroul juridic, contencios, Primaria mun. rm. valcea
Adresa postala:  str. g-ral Praporgescu, nr.14, Localitatea:  Rm. Valcea, Cod postal:  0240595, Romania, Tel. 0250731016, Fax:  0250731843
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
05.11.2010 11:46
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer