Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Dirigentie de santier pentru lucrarile de "Extindere si reconfigurare suprafete de miscare aeroportuare si instalatii aferente"


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
161.350 RON

Castigatorul Licitatiei: RO FUNDATII CONSTRUCT SRL
Anunt de atribuire (utilitati) numarul 142820/16.12.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
AEROPORTUL INTERNATIONAL AVRAM IANCU CLUJ RA
Adresa postala: Str.Traian Vuia, Nr.149, Localitatea: Cluj-Napoca, Cod postal: 400397, Romania, Punct(e) de contact: Gabriela Zanc, Tel. +40 264307500, Email: [email protected], [email protected], Fax: +40 264416712, Adresa internet (URL): www.airportcluj.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Activit??i aeroportuare
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Dirigentie de santier pentru lucrarile de "Extindere si reconfigurare suprafete de miscare aeroportuare si instalatii aferente"
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
12 - Servicii de arhitectura; servicii de inginerie si servicii integrate de inginerie; servicii de amenajare urbana si servicii de arhitectura peisagistica; servicii conexe de consultanta stiintifica si tehnica; servicii de testare si analiza tehnica
Locul principal de prestare: Aeroportul International Avram Iancu Cluj R.A., str. Traian Vuia nr. 149, Cod postal 400397, Cluj-Napoca, judetul Cluj, Romania
Codul NUTS: RO113 - Cluj
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Dirigentie de santierpentru lucrarile de Extindere si reconfigurare suprafete de miscare aeroportuare si instalatii aferente.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
71520000-9 - Servicii de supraveghere a lucrarilor (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
161, 350RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere fara anunt de participare
Justificarea alegerii procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare:
• Situatie de urgenta extrema survenita in urma unor evenimente care nu puteau fi prevazute de autoritatea contractanta, in conformitate cu conditiile stricte stabilite in directiva
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 228 Denumirea: Dirig.de santier pt lucr.de Extindere si reconfig.supraf.de misc.aeroportuare si instalatii aferente
V.1) Data atribuirii contractului 28.10.2013
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
RO FUNDATII CONSTRUCT SRL
Adresa postala: Bd. N.Titulescu nr. 147/23, Cluj-Napoca, Localitatea: Cluj-Napoca, Cod postal: 400407, Romania, Tel. 0264 418860, Fax: 0264 418860
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 163310.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 161350.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Oficiul Juridic
Adresa postala: Str. Traian Vuia, nr. 149, Cluj-Napoca, Localitatea: Cluj-Napoca, Cod postal: 400397, Romania, Tel. +40 264307500, Email: [email protected], Fax: +40 264416712
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
16.12.2013 15:33
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer