Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Diverse aparate, piese si componente ale circuitelor si masinilor electrice


Anunt de participare (utilitati) numarul 64714/25.09.2008
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Complexul Energetic Turceni S.A.
Adresa postala: Str. Uzinei, Nr.1, Localitatea: Turceni, Cod postal: 217520, Romania, Punct(e) de contact: Constantin Vaduva, Tel.0253.335.045, Email: [email protected], Fax: 0253.335.068, Adresa internet (URL): www.eturceni.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Activitate (activitati)
- Electricitate- Prospectare i extragere a crbunelui i a altor combustibili solizi
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Diverse aparate, piese si componente ale circuitelor si masinilor electrice
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: DDP Turceni, DDP Jilt, judetul Gorj
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Furnizare de diverse piese, aparate si componente electrice
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
31160000-5 - Piese pentru motoare, generatoare si transformatoare electrice (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Lot1: Filtru de hirtie absorbanta
Lot 2: Sonda prelevare gaze arse
Lot 3: Pompe prelevare gaz
Lot 4: Senzor O2
Lot 5: Afisor
Lot 6: Aparat de monitorizare a temperaturilor
Lot 7: Grup sudura
Lot 8: Alternator si electromotor
Lot 9: Motoare electrice asincrone
Lot 10: Convertizor static frecventa
Lot 11: Surse de c.c.
Lot 12: Punte Thomson
Lot 13: Trusa pentru masurarea prizelor de pamant
Lot 14: Casete lagar pentru motoare electrice
Lot 15: Garnituri borne generator
Lot 16: Rotoare pentru motoare electrice
Lot 17: Scuturi pentru motoare electrice
Lot 18: Traductori pentru G330MW
Lot 19: Relee termice
Lot 20: Cupru electrolitic
Lot 21: Cap terminal tip reychem
Lot 22: Lampi opacimetre
Lot 23: Lampi portabile 24v
Lot 24: Lampa de cap
Lot 25: Corp iluminat
Lot 26: Electropompa
Lot 27: Bobine
Lot 28: Butoane
Lot 29: Izolatori
Lot 30: Aparat masurare grosime pereti
Valoarea estimata fara TVA: 771, 966.81RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
Incepand de la 03.11.2008 pana la 31.12.2008
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
L2-440, L3-100, L4-300, L6-6700, L7-160, L9-160, L10-540, L11-120, L12-100, L13-120, L14-800, L16-1600, L17-120, L18-500, L19-140, L21-250, L22-270, L24-640, L25-140, L26-400, L27-560, L28-140, L29-400, L30-380
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Fonduri proprii, plata conform disp legale in vigoare
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere in forma legalizata cu desemnarea unui lider de asociatie
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
- declaratie privind eligibilitatea
- declaratie privind calitatea de participant la procedura
- declaratie privind neincadrarea la art 181 din OUG nr 34/2006
- certificat constatator ORC
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
- informatii generale din care sa reiese cifra de afaceri medie pe ultimii trei ani
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
- autorizatie de livrare produs original sau copie legalizata
- fise tehnice produs
- sistem de managament al calitatii
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
683
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 13.10.2008 15:30
Documente de plata: DA
Pretul: 30 RON
Conditii si modalitate de plata: Platiti in numerar la casieria unitatii, documentatia se ridica prin persoana imputernicita in maxim 2 zile de la solicitarea scrisa.
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
24.10.2008 11:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 24.10.2008 11:00
Locul: SC Complexul Energetic Turceni SA, str Uzinei, nr 1, Directia Comerciala
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
- reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
GP: lot1-nesolicitat, lot2-440lei, lot3-100lei, lot4-300lei, lot5-nesolicitat, lot6-6700lei, lot7-160lei, lot8-nesolicitat, lot9-160lei, lot10-540lei, lot11-120lei, lot12-100lei, lot13-120lei, lot14-800lei, lot15-nesolicitat, lot16-1600lei, lot17-120lei, lot18-500lei, lot19-140lei, lot20-nesolicitat, lot21-250lei, lot22-270lei, lot23-nesolicitat, lot24-640lei, lot25-140lei, lot26-400lei, lot27-560lei, lot28-140lei, lot29-400lei, lot30-380lei.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: str. Stavropoleos, nr 6, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.0213104641, Fax: 0213104642
Organism competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel Craiova
Adresa postala: str. Nicolae Titulescu, nr 4, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200136, Romania, Tel.0251415600
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
- 5 zile de la luarea la cunostinta
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
SC Complexul Energetic Turceni SA, Serviciul Disciplina Contractuala
Adresa postala: str. Uzinei, nr1, Localitatea: Turceni, Cod postal: 217520, Romania, Tel.0253335016, Fax: 025335068
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
24.09.2008 13:22
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer