Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Documentatie cadastrala si inscrierea in Cartea Funciara a retelei de drumuri publice de interes local din Judetul Constanta si realizarea Solutiei geospatiale pentru gestiunea cailor de transport


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
8.435.827 RON

Castigatorul Licitatiei: SC GEOTOP 2001 SRL
Anunt de atribuire numarul 17671/17.01.2008
Informatii anunt de participare asociat 21675
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
JUDETUL CONSTANTA
Adresa postala: BD.TOMIS 51, Localitatea: Constanta, Cod postal: 900725, Romania, Punct(e) de contact: MIHAELA LUNGU, Tel.0241708413, Email: [email protected], Fax: 0241708411, Adresa internet (URL): www.cjc.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Documentatie cadastrala si inscrierea in Cartea Funciara a retelei de drumuri publice de interes local din Judetul Constanta si realizarea Solutiei geospatiale pentru gestiunea cailor de transport
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
12 - Servicii de arhitectura, servicii de inginerie specializata si servicii de inginerie integrata, servicii deproiectare urbanistica si peisagisitica, servicii conexe de consultanta stiintifica si tehnica, servicii de testari si analize tehnice
Locul principal de prestare: Drumurile publice de interes local din judetul Constanta
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Identificarea, descrierea si inregistrarea in documentele tehnice cadastrale a drumurilor publice de interes local din judet; realizarea unui sistem de Informatii Geografice pentru administrarea si intretinerea retelei de drumuri de interes local si strazi din judetul Constanta.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
74274300-3 - Servicii de cadastru (Rev.1)
30247200-4-Software de prelucrare a imaginilor (Rev.1)
74274100-1-Servicii de cartografie digitala (Rev.1)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
8, 435, 827RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 13385 Denumirea: Documentatie si inscriere in CF a retelei de drumuri, realizare GIS
V.1) Data atribuirii contractului 11/28/2007
V.2) Numarul de oferte primite 5
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC GEOTOP 2001 SRL
Adresa postala: Calea 13 Septembrie nr. 128, bl.P35, sc. B, ap. 37, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 050711, Romania, Tel.021.3141004, Email: [email protected], Fax: 021.3141004
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 9610164.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 8435827.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
Consiliul Judetean Constanta este partener in atribuirea Acordului-cadru alaturi de consilii locale din judet, urmand ca fiecare autoritate sa atribuie contracte subsecvente cu obiectul prezentului Acord cadru.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos nr. 6, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.+4021 3104641, Email: [email protected], Fax: +4 021 3104642
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul achizitii, Consiliul Judetean Constanta
Adresa postala: Bd. Tomis nr. 51, Localitatea: Constanta, Cod postal: 900725, Romania, Tel.0241.708413, Email: [email protected], Fax: 0241.488.411
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
15.01.2008 17:16
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer