Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Documentatie pentru obtinere aviz RAGC si actualizare SF in vederea executarii lucrarilor de deviere retele apa si canal, existent in zona pasajului subteran Oituz - Stefan Gusa


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
9.740 RON

Castigatorul Licitatiei: S.C. POD-PROIECT SRL IASI
Anunt de atribuire numarul 48772/26.11.2008
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
MUNICIPIUL BACAU
Adresa postala: STR. MARASESTI NR.6, Localitatea: Bacau, Cod postal: 600017, Romania, Punct(e) de contact: CORINA NEAGA, Tel.0234-581849;0723683160, Email: [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], Fax: 0234-588757, Adresa internet (URL): www.primariabacau.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Documentatie pentruobtinere aviz RAGCsi actualizare SF in vederea executarii lucrarilor de deviere retele apa si canal, existent in zona pasajului subteran Oituz- Stefan Gusa
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
12 - Servicii de arhitectura, servicii de inginerie specializata si servicii de inginerie integrata, servicii deproiectare urbanistica si peisagisitica, servicii conexe de consultanta stiintifica si tehnica, servicii de testari si analize tehnice
Locul principal de prestare: Municipiul BACAU
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Elaborare documentatie pentruobtinere aviz RAGCsi actualizarea SF in vederea executarii lucrarilor de deviere retele apa si canal, existent in zona pasajului subteran Oituz- Stefan Gusa
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
71322500-6 - Servicii de proiectare tehnica pentru infrastructura de transport (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
9, 740RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere fara anunt de participare
Justificarea alegerii procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare:
• Lucrarile / produsele / serviciile suplimentare sunt comandate in conditiile stricte stabilite in directiva
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 36167 Denumirea: Documentatie pentruobtinere aviz RAGCsi actualizare SF in vederea executarii lucrarilor de devie
V.1) Data atribuirii contractului 8/29/2007
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
S.C. POD-PROIECT SRL IASI
Adresa postala: Aleea Sucidava nr. 6, Bl. 263 Et. 1, Ap. 5, Localitatea: IASI, Cod postal: 700415, Romania, Tel.0232/245501, Fax: 0232/245501
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 9244.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 8740.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: STR. STAVROPOLEOS NR. 6, SECTOR 3, Localitatea: BUCURESTI, Cod postal: 030084, Romania, Tel.021 3104641, Email: [email protected], Fax: 021 3104642, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Curtea de apel
Adresa postala: strada Cuza Voda nr. 1, Localitatea: BACAU, Cod postal: 600274, Romania, Tel.+4 0234 513296, Email: [email protected], Fax: 4 0234 514275, Adresa internet (URL): www.just.ro
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenul de exercitare a cailor de atac: 5 zile de la data luarii la cunostinta de catre contestator despre un act al autoritatii contractante pe care acesta il considera illegal, conform art. 272, alin. (3) din OUG 34/2006.
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Primarie Municipiului Bacau - Directia Juridica
Adresa postala: Strada Marasesti , nr. 6, Localitatea: BACAU, Cod postal: 600017, Romania, Tel.0234 581849, Email: [email protected], Fax: 0234 588757 , ,Adresa internet (URL): www.primariabacau.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
26.11.2008 13:10
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer