Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - documentatii-Actualizare si compensare deviz general pentru obiectivul de investitii


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
46.600 RON

Castigatorul Licitatiei: SC.INSTITUTUL DE CERCETARI SI PROIECTARI MINIERE PETROSANI
Anunt de atribuire numarul 133406/30.01.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SC COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA
Adresa postala: strada UZINEI nr. 1, Localitatea: Turceni, Cod postal: 217520, Romania, Punct(e) de contact: TRAIAN LUBA, Tel. +40 253335045, Email: [email protected], [email protected], Fax: +40 253335068, Adresa internet (URL): www.eturceni.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
SOCIETATE COMERCIALA CU CAPITAL MAJORITAR DE STAT
Activitate (activitati)
Altele: producere de energie electrica
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
documentatii-Actualizare si compensare deviz general pentru obiectivul de investitii
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
23 - Servicii de investigatie si de siguranta, cu exceptia serviciilor de transport cu vehicule blindate
Locul principal de prestare: S.C.C. E. OLTENIA S.A.- SUCURSALA ELECTROCENTRALE TURCENI
Codul NUTS: RO412 - Gorj
In cazul categoriilor de servicii 17-27 aprobati publicarea prezentului anunt?Da
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Contractul impunereactualizarea si compensarea care sunt necesare ca urmare a inchideri anului financiar si a finalizarii cheltuielilor aferente Programului de Investitii pentru anul 2011.Actualizarea si compensarea valorilor pe obiective in cadrul devizelor generale ale obiectivelor de investitii in preturi valabile la 31.12.2011, se face in conformitate cu Ordinul MEC- 531/2004si hg NR.28/2008 in functie de perioada in care au fost aprobati indicatori tehnico-economici ai obiectivului si a fost inceputa realizarea acestuia
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
71324000-5 - Servicii de estimare (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
46, 600RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 720/ET Denumirea: DOCUMENTATII-? Actualizare si compensare deviz general pentru obiectivul de investitii
V.1) Data atribuirii contractului 21.11.2012
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC.INSTITUTUL DE CERCETARI SI PROIECTARI MINIERE PETROSANI
Adresa postala: STR. MIHAI VITEAZUL NR.3, Localitatea: PETROSANI, Cod postal: 332014, Romania, Tel. +40 254541463, Fax: +40 254542158
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 46600.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
30.01.2013 17:02
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer