Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Documentatii necesare pt.obtinerea licentei de exploatare in perimetru extins pentru carierele Pesteana Nord, Pesteana Sud si Husnicioara


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
470.000 RON

Castigatorul Licitatiei: INSTITUTUL DE CERCETARE STIINTIFICA INGINERIE TEHNOLOGICA SI PROIECTARI MINE DE LIGNIT S.A.
Anunt de atribuire (utilitati) numarul 113249/11.08.2011
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SOCIETATEA NATIONALA A LIGNITULUI OLTENIA S.A. TG-JIU
Adresa postala:  STRADA TUDOR VLADIMIRESCU, NR.1-15, TG-JIU, JUD. GORJ, Localitatea:  Targu Jiu, Cod postal:  COD 210132, Romania, Punct(e) de contact:  GRIGORE DADALAU, Tel. 0374171120;0374171127;0374171129;0374171170;0374171161;0374171117, Email:  [email protected], Fax:  0253-222015, 216064, Adresa internet (URL):  www.cnlo.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Prospectare ?i extragere a c?rbunelui ?i a altor combustibili solizi
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Documentatii necesare pt.obtinerea licentei de exploatare in perimetru extins pentru carierele Pesteana Nord, Pesteana Sud si Husnicioara
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
12 - Servicii de arhitectura; servicii de inginerie si servicii integrate de inginerie; servicii de amenajare urbana si servicii de arhitectura peisagistica; servicii conexe de consultanta stiintifica si tehnica; servicii de testare si analiza tehnica
Locul principal de prestare: Carierele Pesteana Nord, Pesteana Sud si Husnicioara din cadrul SNLO SA Targu-Jiu.
Codul NUTS: RO41 - Sud-Vest Oltenia
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Documentatii necesare pt.obtinerea licentei de exploatare in perimetru extins pentru carierele Pesteana Nord, Pesteana Sud si Husnicioara
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
71220000-6 - Servicii de proiectare arhitecturala (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
470, 000RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere fara anunt de participare
Justificarea alegerii procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare:
• Lucrarile / produsele / serviciile pot fi furnizate numai de un anumit ofertant, din motive tehnice
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
21945
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 177 Denumirea: Doc. nec. pt.obt. licentei de exp. in perim. extins pt carierele Pesteana si Husnicioara
V.1) Data atribuirii contractului 5/20/2011
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
INSTITUTUL DE CERCETARE STIINTIFICA INGINERIE TEHNOLOGICA SI PROIECTARI MINE DE LIGNIT S.A.
Adresa postala:  Calea Unirii nr. 147, Localitatea:  Craiova, Cod postal:  200330, Romania, Tel. 0251522979, Email:  [email protected], Fax:  0251523835, Adresa internet (URL):  www.icsitpml.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 450000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 470000.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Tribunalul Gorj-Sectia Comerciala si de Contencios Administrativ
Adresa postala:  str. Tudor Vladimirescu, nr. 34, Localitatea:  Tg.-Jiu, Cod postal:  210132, Romania, Tel. 0253218661, Fax:  0253218417
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Compartimentul Legislatie al Societatii Nationale a LignituluiI Oltenia SA Targu-Jiu
Adresa postala:  STR. TUDOR VLADIMIRESCU, NR. 1-15, Localitatea:  Targu-Jiu, Cod postal:  210132, Romania, Tel. 0374171177, Fax:  0253222015
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
11.08.2011 14:34
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer