Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Dosar nr. 26 Servicii de publicare a sediilor BE de circumscriptie Jud. Timis


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
1.582 RON

Castigatorul Licitatiei: SC Europa Advertising SRL
Anunt de atribuire numarul 29306/08.04.2008
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
INSTITUTIA PREFECTULUI - JUDETUL TIMIS
Adresa postala: Bdul Revolutiei 1989 nr. 17, Localitatea: Timisoara, Cod postal: 300034, Romania, Punct(e) de contact: Laurentiu Bogdan Novacescu, Tel.0256/292624, In atentia: Laurentiu Bogdan Novacescu, Email: [email protected], Fax: 0256/292624, Adresa internet (URL): www.prefecturatimis.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Ordine si siguranta publica
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Dosar nr. 26 Servicii de publicare a sediilor BE de circumscriptie Jud. Timis
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
15 - Servicii de publicare si tiparire contra unei taxe sau pe baza unui contract
Locul principal de prestare: Publicatia Agenda zilei din data de 02.04.2008.
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Avand in vedere HG nr. 265/2008 privind aprobarea Programului calendaristic pentru realizarea activitatilor referitoare la organizarea si desfasurarea alegerilor pentru autoritatile administratiei publice locale din anul 2008, este necesar a se initia o procedura de achizitie pentru achizitia de servicii de publicitate pentru publicarea sediilor birourilor electorale de circumscriptie din judetul Timis pentru alegerile administratiei publice locale din anul 2008.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
78000000-7 - Servicii tipografice, de publicare si servicii conexe (Rev.1)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
1, 582RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere fara anunt de participare
Justificarea alegerii procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare:
• Situatie de urgenta extrema survenita in urma unor evenimente care nu puteau fi prevazute de autoritatea contractanta, in conformitate cu conditiile stricte stabilite in directiva
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
Dosar nr. 26
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 22 Denumirea: Contract de publicitate
V.1) Data atribuirii contractului 4/1/2008
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC Europa Advertising SRL
Adresa postala: E. Ungureanu, Localitatea: Timisoara, Cod postal: 300079, Romania, Tel.0256220900, Fax: 0256220810
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 2200.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 1582.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Strada Stavropoleos nr. 6, Sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.021.310.46.41, Fax: 021.310.46.42
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Judecatoria Timisoara
Adresa postala: Piata Tepes Voda, Localitatea: Timisoara, Cod postal: 300055, Romania, Tel.0256.498.406, Fax: 0256.498.406
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Se poate contesta actul respectiv pe cale administrativ-jurisdictionala, in conditiile Ordonantei de urgenta nr. 34/2006, sau in justitie, in conditiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004.
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Institutia Prefectului Judetul Timis
Adresa postala: Bd Revolutiei 1989 nr. 17, Localitatea: Timisoara, Cod postal: 300034, Romania, Tel.0256292624, Fax: 0256292624
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
08.04.2008 15:47
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer