Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Dosar nr. 29 Publicare lista cu presedinti, loctiitori BE AL 2008


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
22.464 RON

Castigatorul Licitatiei: Timpress SA
Anunt de atribuire numarul 35896/04.07.2008
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
INSTITUTIA PREFECTULUI - JUDETUL TIMIS
Adresa postala: Bdul Revolutiei nr. 17, Localitatea: Timisoara, Cod postal: 300034, Romania, Punct(e) de contact: Laurentiu Bogdan Novacescu, Tel.0256/292624, Email: [email protected], Fax: 0256/292624, Adresa internet (URL): www.prefecturatimis.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Ordine si siguranta publica
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Dosar nr. 29 Publicare lista cu presedinti, loctiitori BE AL 2008
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
15 - Servicii de publicare si tiparire contra unei taxe sau pe baza unui contract
Locul principal de prestare: Ziarul Renasterea Banateana
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Avand in vedere ca la data de 22.05.2008 va avea loc tregerea la sorti a presedintilor si loctiitorilor acestora din cadrul birourilor electorale de circumscriptie, este necesar a se initia o procedura de achizitie pentru achizitia de servicii de publicitate pentru publicarea listelor cu presedintii si loctiitorii birourilor electorale de circumscriptie ale sectiilor de votare din Judetul Timis, Avand in vedere prevederile art. 28 din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale, In conformitate cu prevederile art. 122, lit. c) din Ordonanta de Urgenta nr. 34/2006, actualizata, privind contractul de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, ca o masura strict necesara, atunci cand perioadele de aplicare a licitatiei deschise, a licitatiei restranse, a negocierii cu publicarea prealabila a unui anunt de participare sau a cererii de oferte nu pot fi respectate din motive de extrema urgenta, autoritatea contractanta are dreptul de a aplica procedura de NEGOCIERE FARA PUBLICAREA PREALABILA A UNUI ANUNT DE PARTICIPARE.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
74410000-6 - Servicii de publicitate (Rev.1)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
22, 464RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere fara anunt de participare
Justificarea alegerii procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare:
• Situatie de urgenta extrema survenita in urma unor evenimente care nu puteau fi prevazute de autoritatea contractanta, in conformitate cu conditiile stricte stabilite in directiva
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
Dosar nr. 29
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 1444 Denumirea: Dosar nr. 29 Publicare lista presedinti, loctiitori BE AL2008
V.1) Data atribuirii contractului 6/11/2008
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
Timpress SA
Adresa postala: Bd. Revolutiei 1989 nr. 8, Localitatea: Timisoara, Cod postal: 300024, Romania, Tel.0256495317, Fax: 0256495317
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 24960.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 22464.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Strada Stavropoleos nr. 6, Sector 3, Localitatea: Timisoara, Cod postal: 030084, Romania, Tel.0213104641, Email: [email protected], Fax: 0213104642
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Institutia Prefectului Judetul Timis, Consilier Juridic Florescu Cristian Mircea
Adresa postala: Bd. Revolutiei 1989 nr. 17, Localitatea: Timisoara, Cod postal: 300034, Romania, Tel.0256292624, Fax: 0256292624
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
04.07.2008 14:50
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer