Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Dotare puncte termice cu contoare pe circuitele secundare si inlocuire conducte, Lot 1 Sector 1 Pachet 1


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
53.685 RON

Castigatorul Licitatiei: Asocierea SC COM METAL SRL - SC SICOR SRL
Anunt de atribuire (utilitati) numarul 76938/25.01.2010
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Regia Autonoma de Distributie a Energiei Termice Bucuresti
Adresa postala: Str.Cavafii Vechi nr.15 sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 70456, Romania, Punct(e) de contact: Luiza Stoicescu, Tel.0372.148.059, In atentia: Dana Nita, Email: [email protected], Fax: 021.310.81.32, Adresa internet (URL): www.radet.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Producere, transport i distributie de gaz i de energie termic
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Dotare puncte termice cu contoare pe circuitele secundare si inlocuire conducte, Lot 1 Sector 1 Pachet 1
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: DDP Bucuresti Sector 1
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Lucrari suplimentare pentru izolatii si montari instalatii acc si recirculatie conform proiectului adoptat situatiei reale de pe teren la PT1 Bucuresti si PT Hrisovului.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45331100-7 - Lucrari de instalare de echipamente de incalzire centrala (Rev.2)
45231113-0-Lucrari de inlocuire a conductelor (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
53, 684.54RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere fara anunt de participare
Justificarea alegerii procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare:
• Lucrarile / produsele / serviciile pot fi furnizate numai de un anumit ofertant, din motive tehnice
• Noi lucrari / servicii, constituind o repetare a lucrarilor / serviciilor existente si solicitate in conformitate cu conditiile stricte conforme cu cele stabilite in directiva
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
434/2009
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 300 Denumirea: Dotare puncte termice cu contoare pe circuitele secundare si inlocuire conducte, Lot 1 Sector 1 Pach
V.1) Data atribuirii contractului 10/16/2009
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
Asocierea SC COM METAL SRL - SC SICOR SRL
Adresa postala: Adresa lider de asociere: Sos. Berceni, nr.84, sector 4, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 041918, Romania, Tel.021.461.04.31, Fax: 021.460.55.60
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 53684.54 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
S-a emis un anunt de participare 21685/03.07.2007 si un anunt de atribuire 42.246/02.10.2008
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel Bucuresti
Adresa postala: Splaiul Independentei nr. 5, sector 5, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 050091, Romania, Tel.004021.319.51.80, Email: [email protected], Fax: 00 4 021.332.12.40, Adresa internet (URL): www.cabuc.ro
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
conform OUG 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul Achizitii Publice RADET
Adresa postala: Str. Cavafii Vechi, nr. 15, sector 3, etaj VII, camera 73 , ,Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030864, Romania, Tel.021-326.26.53, Email: [email protected], Fax: 021.326.26.54, Adresa internet (URL): www.radet.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
25.01.2010 11:13
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer