Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Dotare puncte termice cu contoare secundare si inlocuire conducte,Lot 9,Sector 3, pachet 1


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
278.195 RON

Castigatorul Licitatiei: Asocierea SC TMUCB GENERAL FLUID SA- SC SICOR SRL- SC CONSIX CONSTRUCTII SRL
Anunt de atribuire (utilitati) numarul 87471/13.07.2010
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Regia Autonoma de Distributie a Energiei Termice Bucuresti
Adresa postala:  Str.Cavafii Vechi nr.15 sector 3, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  70456, Romania, Punct(e) de contact:  Luiza Stoicescu, Tel. 0372.148.059, In atentia:  Doina Botez, Email:  [email protected], Fax:  021.312.62.03/021.310.81.32, Adresa internet (URL):  www.radet.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Producere, transport ?i distribu?ie de gaz ?i de energie termic?
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Dotare puncte termice cu contoare secundare si inlocuire conducte, Lot 9, Sector 3, pachet 1
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: DDP Bucuresti, Sector 3
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Lucrari suplimentare instalatii termice(deviz demontari, montari si izolatii), ca urmare a inlocuirii schemelor izometrice pentru PT IOR cf. DS 8/11.03.2010.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45331100-7 - Lucrari de instalare de echipamente de incalzire centrala (Rev.2)
45231113-0-Lucrari de inlocuire a conductelor (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
278, 194.68RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere fara anunt de participare
Justificarea alegerii procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare:
• Lucrarile / produsele / serviciile pot fi furnizate numai de un anumit ofertant, din motive tehnice
• Noi lucrari / servicii, constituind o repetare a lucrarilor / serviciilor existente si solicitate in conformitate cu conditiile stricte conforme cu cele stabilite in directiva
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
182/2010
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 307 Denumirea: Dotare puncte termice cu contoare secundare si inlocuire conducte, Lot 9, Sector 3, pachet 1
V.1) Data atribuirii contractului 7/9/2010
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
Asocierea SC TMUCB GENERAL FLUID SA- SC SICOR SRL- SC CONSIX CONSTRUCTII SRL
Adresa postala:  Adresa lider de asociere: str.Tudor Arghezi, nr. 8-10, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  020942, Romania, Tel. 021.317.10.60, Fax:  021.312.95.42
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 278194.68 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
S-a emis un anunt de participare cu nr.67648/30.10.2008 si un anunt de atribuire cu nr. 57062/11.03.2009.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel Bucuresti
Adresa postala:  Splaiul Independentei nr. 5, sector 5, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  050091, Romania, Tel. 4 021.319.51.80, Email:  [email protected], Fax:  4 021.332.12.40, Adresa internet (URL):  www.cabuc.ro
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
sunt aplicabile prevederile din Codul de Procedura Civila -art.286/OUG34
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul Achizitii Publice RADET
Adresa postala:  Str. Cavafii Vechi nr. 15, sector 3, et. 7, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  030254, Romania, Tel. 4 0372.757.840, Email:  [email protected], Fax:  4 021.312.62.03, Adresa internet (URL):  www.radet.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
13.07.2010 14:56
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer