Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Dotarea cabinetelor medicale cu aparatura si echipamente moderne, la standarde europene aferente proiectului ?Reabilitarea Infrastructurii, Modernizarea, Dezvoltarea si Echiparea Ambulatoriului din cadrul Spitalului Clinic de Urgenta Constanta - Policlini


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
8.141.504 RON

Castigatorul Licitatiei: TEHNO ELECTRO MEDICAL COMPANY S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 138464/18.04.2013
Informatii anunt de participare asociat 135689
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
JUDETUL CONSTANTA
Adresa postala: BD.TOMIS 51, Localitatea: Constanta, Cod postal: 900725, Romania, Punct(e) de contact: MIHAELA LUNGU, Tel. +40 241708413, Email: [email protected], Fax: +40 241488411, Adresa internet (URL): www.cjc.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Dotarea cabinetelor medicale cu aparatura si echipamente moderne, la standarde europene aferente proiectului ?Reabilitarea Infrastructurii, Modernizarea, Dezvoltarea si Echiparea Ambulatoriului din cadrul Spitalului Clinic de Urgenta Constanta - Policlinica 2
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Municipiul Constanta, Ambulatoriului din cadrul Spitalului Clinic de Urgenta Constanta - Policlinica 2
Codul NUTS: RO223 - Constanta
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Echipamente specifice domeniului medicalnecesare echiparii Ambulatoriului din cadrul Spitalului Clinic de Urgenta Constanta - Policlinica 2
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
33100000-1 - Echipamente medicale (Rev.2)
72253000-3-Servicii de ajutor pentru utilizatori si servicii de asistenta (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
8, 141, 503.87RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Da
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2012/S169-279966din04.09.2012
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 4900 Denumirea: Echipamente specifice fizioterapie
V.1) Data atribuirii contractului 07.03.2013
V.2) Numarul de oferte primite 3
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
TEHNO ELECTRO MEDICAL COMPANY S.R.L.
Adresa postala: STR. REPUBLICII, NR.65, Localitatea: Cluj-Napoca, Cod postal: 400489, Romania, Tel. +4 0264599331, Email: [email protected], [email protected], Fax: +4 0264596270
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 543907.20 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 543008.45 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
1
Contract nr: 4902 Denumirea: Echipamente specifice sala gimnastica
V.1) Data atribuirii contractului 07.03.2013
V.2) Numarul de oferte primite 3
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
TEHNO ELECTRO MEDICAL COMPANY S.R.L.
Adresa postala: STR. REPUBLICII, NR.65, Localitatea: Cluj-Napoca, Cod postal: 400489, Romania, Tel. +4 0264599331, Email: [email protected], [email protected], Fax: +4 0264596270
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 76287.28 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 75606.05 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
2
Contract nr: 4905 Denumirea: Echipamente specifice planificare familiala
V.1) Data atribuirii contractului 07.03.2013
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
TEHNO ELECTRO MEDICAL COMPANY S.R.L.
Adresa postala: STR. REPUBLICII, NR.65, Localitatea: Cluj-Napoca, Cod postal: 400489, Romania, Tel. +4 0264599331, Email: [email protected], [email protected], Fax: +4 0264596270
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 2038114.50 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 2036775.44 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
3
Contract nr: 4907 Denumirea: Echipamente specifice radiologie
V.1) Data atribuirii contractului 07.04.2013
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
TEHNO ELECTRO MEDICAL COMPANY S.R.L.
Adresa postala: STR. REPUBLICII, NR.65, Localitatea: Cluj-Napoca, Cod postal: 400489, Romania, Tel. +4 0264599331, Email: [email protected], [email protected], Fax: +4 0264596270
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 4928842.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 4928020.23 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
4
Contract nr: 4909 Denumirea: Echipamente specifice laborator
V.1) Data atribuirii contractului 07.03.2013
V.2) Numarul de oferte primite 2
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
TEHNO ELECTRO MEDICAL COMPANY S.R.L.
Adresa postala: STR. REPUBLICII, NR.65, Localitatea: Cluj-Napoca, Cod postal: 400489, Romania, Tel. +4 0264599331, Email: [email protected], [email protected], Fax: +4 0264596270
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 559069.34 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 558093.70 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
5
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Programul Operational Regional 2007-2013, Axa prioritara 3 - ? Imbunatatirea infrastructurii sociale, Domeniul Major de interventie ? Reabilitarea / modernizarea/ echiparea infrastructurii serviciilor de sanatate ", Cod SMIS 19364.
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Tribunalul Constanta , Sectia Comerciala si de Contencios Administrativ
Adresa postala: Str. Traian nr.23, Localitatea: Constanta, Cod postal: 900743, Romania, Tel. +40 241619628, Fax: +40 241619628, Adresa internet (URL): www.portal.just.ro
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul Achizitii, Consiliul Judetetan Constanta
Adresa postala: Bd. Tomis nr.51, Localitatea: Constanta, Cod postal: 900725, Romania, Tel. +40 241708413, Email: [email protected], Fax: +40 241488411, Adresa internet (URL): www.cjc.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
17.04.2013 08:25
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer