Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Dotarea consumatorilor racordati la SC-uri cu module termice sector 3 - Lot VI


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
7.696 RON

Castigatorul Licitatiei: Asocierea S.C. GENERAL FLUID S.A. - S.C. FAST ECO S.A.
Anunt de atribuire (utilitati) numarul 116603/19.10.2011
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Regia Autonoma de Distributie a Energiei Termice Bucuresti
Adresa postala:  Str.Cavafii Vechi nr.15 sector 3, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  030254, Romania, Punct(e) de contact:  Serviciul Achizitii Publice, Tel. 0372.148.000, In atentia:  Irina Stanciu, Email:  [email protected], Fax:  021.312.62.03/021.310.81.32, Adresa internet (URL):  www.radet.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Producere, transport ?i distribu?ie de gaz ?i de energie termic?
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Dotarea consumatorilor racordati la SC-uri cu module termice sector 3 - Lot VI
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Bucuresti
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Lucrari de racordare la conducta publica de apa rece a modulului termic de la Policlinica Globul conform dispozitiei de santier nr. 137/19.08.2011.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45331100-7 - Lucrari de instalare de echipamente de incalzire centrala (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
7, 696.33RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere fara anunt de participare
Justificarea alegerii procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare:
• Lucrarile / produsele / serviciile suplimentare sunt comandate in conditiile stricte stabilite in directiva
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
93/2011
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt periodic de intentie
Numarul anuntului in JO: 2007/S45-055693din06.03.2007
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 260 Denumirea: Dotarea consumatorilor racordati la SC-uri cu module sector 3 - Lot VI
V.1) Data atribuirii contractului 10/13/2011
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
Asocierea S.C. GENERAL FLUID S.A. - S.C. FAST ECO S.A.
Adresa postala:  Str. Cutitul de Argint nr. 14, sector 4., Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  040558, Romania, Tel. 021.337.00.78, Fax:  021.337.00.78
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 7696.33 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 7696.33 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de luni: 1
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
Anunt de intentie (utilitati) nr. 3448/27.02.2007;Anunt de participare asociat nr.: 13393/09.05.2007;Anunt de atribuire (utilitati)nr.: 7240/05.08.2007.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Tribunalul Bucuresti
Adresa postala:  Bulevardul Unirii nr. 37, sector 3., Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  030823, Romania, Tel. 021/408.36.00, Email:  [email protected], Fax:  021/408.37.00, Adresa internet (URL):  http: //tmb.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul Achizitii Publice RADET
Adresa postala:  Str. Cavafii Vechi nr. 15, sector 3, et. 7., Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  030254, Romania, Tel. 4 0372.757.840, Email:  [email protected], Fax:  4 021.312.62.03, Adresa internet (URL):  www.radet.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
14.10.2011 12:21
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer