Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Dotarea cu module termice a consumatorilor racordati la SC-uri sector 3 - Lot II


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
40.780 RON

Castigatorul Licitatiei: SC de Constructii ERBASU SA
Anunt de atribuire (utilitati) numarul 27849/19.03.2008
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Regia Autonoma de Distributie a Energiei Termice Bucuresti
Adresa postala: Str.Cavafii Vechi nr.15 sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 70456, Romania, Punct(e) de contact: Alina Brustureanu, Tel.021.314.76.00, In atentia: Elena Tambrescu, Email: [email protected]det.ro, Fax: 021.312.30.18, Adresa internet (URL): www.radet.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Producere, transport i distributie de gaz i de energie termic
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Dotarea cu module termice a consumatorilor racordati la SC-uri sector 3 - Lot II
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Bucuresti, sector 3
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
racordarea la reteaua de apa calda existenta 2Dn300 se va face in caminul CB 6/III in loc de caminul CR, in urma acestei modificari se obtine scurtarea traseului racordului preizolat cu aprox.40m etc.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45331100-7 - Lucrari de instalare de echipamente de incalzire centrala (Rev.1)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
40, 779.54RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere fara anunt de participare
Justificarea alegerii procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare:
• Lucrarile / produsele / serviciile pot fi furnizate numai de un anumit ofertant, din motive tehnice
• Noi lucrari / servicii, constituind o repetare a lucrarilor / serviciilor existente si solicitate in conformitate cu conditiile stricte conforme cu cele stabilite in directiva
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
64/2008
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 6287 Denumirea: Dotarea cu module termice a consumatorilor racordati la SC-uri sector3-Lot II
V.1) Data atribuirii contractului 3/12/2008
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC de Constructii ERBASU SA
Adresa postala: Str. Nicolae G.Caramfil nr.72, bloc XXIIA, ap.1-2, parter, sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 014146, Romania, Tel.021.232.35.45, Fax: 021.232.35.05
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 40779.54 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: str.Stavropoleos nr.6, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.021.310.46.41, Email: [email protected], Fax: 021.310.46.42, Adresa internet (URL): www.radet.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
conf.OUG34/2006
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
RADET-Serviciul Achizitii Publice
Adresa postala: str.Maximilian Popper nr.30, bloc F6, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030864, Romania, Tel.021.326.26.53, Email: [email protected], Fax: 021.326.26.54, Adresa internet (URL): www.radet.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
19.03.2008 14:29
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer