Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Dotarea noilor sedii ale Oficiului National pentru Jocuri de Noroc cu echipamente tehnica de calcul


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
1.025.234 RON

Castigatorul Licitatiei: SC POWER NET CONSULTING SRL
Anunt de atribuire numarul 147465/09.01.2014
Informatii anunt de participare asociat 143332
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
OFICIUL NATIONAL PENTRU JOCURI DE NOROC
Adresa postala: Calea Victoriei nr. 9, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030222, Romania, Punct(e) de contact: Dumitru Raduta, Tel. +40 0213191135, In atentia: Dumitru Raduta, Email: [email protected], Fax: +40 0213191134, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Dotarea noilor sedii ale Oficiului National pentru Jocuri de Noroc cu echipamente tehnica de calcul
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Bucuresti, Calea Victoriei nr.9, sector 3
Locuri secundare de livrare:
SB, BV, SV, IS, BN, CJ, TM, AR, CT, GL, VL, DJ, AG si DB
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Contractul are ca obiect achizitionarea unui echipament informatic compus dintr-un sistem de servere, statii de lucru, echipamente de retea, software de management si securitate a retelei si periferice, conform specificatiilor tehnice din Caietul de sarcini, precum si instalarea, configurarea, punerea in functiune si testarea acestora, necesar in vederea asigurariidesfasurarii activitatii personalului la sediul central din Bucuresti si la sediile serviciilor teritoriale din Sibiu, Brasov, Suceava, Iasi, Bistrita-Nasaud, Cluj-Napoca, Timisoara, Arad, Constanta, Galati, Ramnicu Valcea, Craiova, Pitesti si Targoviste.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
30213300-8 - Computer de birou (Rev.2)
30213100-6-Computere portabile (Rev.2)
48732000-8-Pachete software pentru securitatea datelor (Rev.2)
48822000-6-Servere pentru calculatoare (Rev.2)
72611000-6-Servicii de asistenta tehnica informatica (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
1, 025, 234RON TVA inclus(24%)
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2013/S209-361946din26.10.2013
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 17129 Denumirea: Dotarea noilor sedii ale ONJN cu echipamente tehnica de calcul
V.1) Data atribuirii contractului 21.12.2013
V.2) Numarul de oferte primite 3
Numarul de oferte admisibile 3
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC POWER NET CONSULTING SRL
Adresa postala: B-dul Constructorilor nr. 22, bl. 20, sc. B, ap. 97, Sector 6, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 400700, Romania, Tel. +4021.201.94.81, Email: [email protected], Fax: +4021.212.39.34
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 1025234.00 Moneda: RON Cu TVA inclus TVA(%): 24.00
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
Modul de departajare a ofertelor cu preturi egale: in cazul in care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita transmiterea unei noi propuneri financiare, in plic inchis.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Compartiment juridicsi contencios administrativ ? Oficiului National pentru Jocuri de Noroc
Adresa postala: Calea Victoriei nr.9, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030222, Romania
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
08.01.2014 10:30
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer