Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Dotarea punctelor termice cu contoare de energie termica pe circuitele secundare si inlocuire conducte ? Sector 2 Pachet 5


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
10.820.000 RON

Castigatorul Licitatiei: AQUATERM S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 105821/31.12.2010
Informatii anunt de participare asociat 98544
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Regia Autonoma de Distributie a Energiei Termice Bucuresti
Adresa postala:  Str.Cavafii Vechi nr.15 sector 3, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  030254, Romania, Punct(e) de contact:  Serviciul deAchizitii Publice, Tel. 0372.148.000, In atentia:  Ing. Doina Botez, Email:  [email protected], Fax:  021.312.62.03 / 021.310.81.32, Adresa internet (URL):  www.radet.ro, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Producere, transport ?i distribu?ie de gaz ?i de energie termic?
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Dotarea punctelor termice cu contoare de energie termica pe circuitele secundare si inlocuire conducte ? Sector 2 Pachet 5
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Bucuresti, sector 2.
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Dotarea punctelor termice cu contoare de energie termica pe circuitele secundare si inlocuire conducte ? Sector 2 Pachet 5
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45331100-7 - Lucrari de instalare de echipamente de incalzire centrala (Rev.2)
45231113-0-Lucrari de inlocuire a conductelor (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
10, 820, 000RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Da
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
Dosar AP: 230/2010
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2010/S159-246240din18.08.2010
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 526 Denumirea: Dotarea punctelor termice cu contoare de energie termica pe circuitele sec si inlocuire conduc. S2P5
V.1) Data atribuirii contractului 12/23/2010
V.2) Numarul de oferte primite 7
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
AQUATERM S.R.L.
Adresa postala:  Str. I.C. Bratianu, nr. 35, Localitatea:  Botosani, Cod postal:  710219, Romania, Tel. 0231 511585, Email:  [email protected], Fax:  0231 511518, Adresa internet (URL):  www.aquaterm.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 11604210.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 10820000.00 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de luni: 12
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel Bucuresti
Adresa postala:  Splaiul Independentei nr. 5, sector 5, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  050091, Romania, Tel. 4 021.319.51.80, Email:  [email protected], Fax:  4 021.332.12.40, Adresa internet (URL):  www.cabuc.ro
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul Achizitii Publice RADET
Adresa postala:  Str. Cavafii Vechi nr. 15, sector 3, et. 7, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  030254, Romania, Tel. 4 0372.757.840, Email:  [email protected], Fax:  4 021.312.62.03, Adresa internet (URL):  www.radet.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
29.12.2010 11:44
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer